[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

Przewody doktorskie
(wg ust. z dn. 18 marca 2011)

Brak rozpatrywanych wniosków

Postępowania zakończone

1. mgr Anna Bojarczuk

2. mgr Krzysztof Jurczak

3. mgr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk

4. mgr Joanna Hibner

5. mgr Łukasz Musielok

6. mgr Justyna Liro

7. mgr Paweł Krąż

8. mgr Sabina Wójcik

9. mgr Aneta Pawłowska-Legwand

10. mgr Ewelina Mocior

11. dr Maciej Liro

12. mgr Agnieszka Nowak

13. mgr Paweł Kotas

14. mgr Ewa Lubera

15. mgr Magdalena Kubal-Czerwińska

16. mgr Nina Grad

17. mgr Katarzyna Wasak

18. mgr Anita Bernatek

19. mgr Halina Pawlak

20. mgr Łukasz Kowalski

21. mgr Łukasz Stachnik

22. mgr Łukasz Mróz

23. mgr Maciej Huculak

24. mgr Michał Łyp

25. mgr Elżbieta Ziółkowska

26. mgr Krzysztof Płatkiewicz

27. mgr Marzena Kozyra

28. mgr Eliza Płaczkowska

29. mgr inż. Said Nawar

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional