Dydaktyka Geografii

strona Uniwersytetu Jagiellońskiego   strona Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Strona główna Strona główna Dydaktyka przedmiotowa Praktyki Badania Linki Kontakt

Prolematyka badawcza
Projekty
Współpraca naukowa

Projekty

Współautorstwo i realizacja projektu PINaP (2013-2015) - Inowacyjnego nauczania Przyrody na szkołach ponadgimnazjalnych http://www.pinap.geo.uj.edu.pl

Program PINaP i scenariusze lekcji dostępne w zasobach Ośrodka Rozwoju Edukacji https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/search?keyword=pinap&page=2&perPage=5&sort=id-desc

Dr M. Pietrzak była ekspertem w projekcie Akademia EduGIS
2009 - 2010

http://www.edugis.pl

Związek osadnictwa z rzeźbą terenu w polskich Karpatach 3P04E03025,
realizowany 20.10.2003-20.10.2005
http://www.cittru.uj.edu.pl/ibd//bp/search.php?nazwa=&keywords=GIS&action=search

Antropogeniczne przemiany warunków morfodynamicznych w obszarze
progu Pogórza Karpackiego między Rabą a Uszwicą
http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/synaba/87000/sn87405.htm


Creative Commons License
Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons