Dydaktyka Geografii

strona Uniwersytetu Jagiellońskiego   strona Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Strona główna Strona główna Dydaktyka przedmiotowa Praktyki Badania Linki Kontakt

Dydaktyka geografii
Zapisy na kurs dydaktyki 2017/2018
Dydaktyka przyrody
Absolwent na rynu pracy
Dydaktyka geografii dla biologów

Dydaktyka Geografii dla biologów

ĆWICZENIA TERENOWE Z PODSTAW NAUK O ZIEMI

PODSTAWY TERENOZNAWSTWA
1. Skala i jej rodzaje – pomiary odległości w terenie.
2. Plan i mapa – rysowanie planu.
3. Wyznaczanie kierunków głównych i pośrednich w terenie.
4. Orientacja w terenie za pomocą mapy.
5. Poziomica - pomiar wysokości względnej.
6. Rysunek poziomicowy – rysowanie profilu i przekroju.
OBSERWACJE ASTRONOMICZNE
7. Czas słoneczny i urzędowy - wyznaczanie miejscowego południka.
8. Pory roku - obserwacja pozornej wędrówki Słońca nad widnokręgiem.
BADANIA POMIAROWE I OBSERWACJE WYBRANYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO
9. Posterunek meteorologiczny.
10. Posterunek hydrologiczny.
11. Odsłonięcie geologiczne i profil glebowy.


Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w Parku im. H. Jordana, Ogrodzie Botanicznym przy ul. Kopernika oraz na Kampusie 600-lecia (przy Zalewie Zakrzówek). Ćwiczenia w parku przeprowadzane są w grupach max 12 osobowych (4 zespoły po 3 osoby). Wymagane wyposażenie: notatnik z twardą podkładką, kompas, plan Krakowa, mapa okolic Krakowa, strój terenowy.


Zaliczenie ćwiczeń:
  • Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach.
  • Wykonanie notatek i szkiców w trakcie zajęć terenowych.
  • Poprawne wykonanie pomiarów i dokumentacji pisemnej w terenie.
  • Wykonanie planu pokoju wraz z umeblowaniem w skali 1: 25.
  • Wykonanie profilu terenu wzdłuż dowolnie wybranego odcinka. Na podstawie mapy należy obliczyć spadek terenu, a na rysunku nanieść użytkowanie ziemi i budowę geologiczną.
  • Przeprowadzenie tygodniowych obserwacji stanu pogody.
  • Poprawna odpowiedź na pytania dotyczące szkolnych zajęć terenowych (egzamin pisemny).


Creative Commons License
Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons