Dydaktyka Geografii

strona Uniwersytetu Jagiellońskiego   strona Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Strona główna Strona główna Dydaktyka przedmiotowa Praktyki Badania Linki Kontakt

Dydaktyka geografii
Zapisy na kurs dydaktyki 2018/2019
Dydaktyka przyrody
Absolwent na rynu pracy
Dydaktyka geografii dla biologów

Terminy i zasady odbywania kursu z dydaktyki geografii i przyrody

Studenci pragnący uzyskać kwalifikacje pedagogiczne proszeni są o rejestrację w USOSie na kursy: "Podstawy dydaktyki" i "Dydaktyka geografii I". Kursy te są realizowane w IGiGP. Pozostałe kursy tj. "Dydaktyka geografii II", "Praktyki z dydaktyki geografii" będą Państwo zaliczali w roku akad. 2019/2020. Przypominam, że jeszcze obowiązują standardy z roku 2012/2013 dotyczące kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Standardy te wkrótce mają się zmienić. Proszę przeczytać artykuŁ pod linkiem https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/nauczyciel-i-dyrektor/zmiany-w-przepisach-dotyczacych-kwalifikacji-nauczycieli.html
Rejestracja w USOSie będzie możliwa również we wrześniu. W razie wątpliwości zapraszam na konsultacje.

Obowiązujace rozporządzenie MNiSzW stawia następujace wymagania studentom przygotowujacym się do zawodu nauczyciela.

Przygotowanie pedagogiczne /rozporządzenie MNiSzW z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela/ uzyskuje osoba, która pomyślnie zrealizowała blok zajęć psychologiczno - pedagogicznych oraz dydaktycznych, jak również zaliczyła praktykę pedagogiczną.

Zajęcia przygotowania ogólnopedagogicznego:
1. Ogólne przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne:
psychologia - 45 godz.
pedagogika - 45 godz.
2. Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne do nauczania na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych:
dla szkoły podstawowej /SzP/:
psychologia - 30 godz.
pedagogika - 30 godz.
dla szkolnictwa ponadpodstawowego:
psychologia - 30 godz.
pedagogika - 30 godz.
3. Praktyka ogólnopedagogiczna - 30 godz. (realizowana w ramach praktyki przedmiotowej)

Zajęcia nauczycielskiego dydaktycznego przygotowania przedmiotowego realizowane w IGiGP:
1. Podstawy dydaktyki - 30 godz.
2. Dydaktyka geografii - 90 godz.
3. Praktyka dydaktyczna - 120 godz. (60 godz. w liceum + 60 godz. w gimnazjum)
4. Dydaktyka przyrody - 60 godz./ i praktyka dydaktyczna 60 godz./ realizowana jako dydaktyka II przedmiotu pod warunkiem zaliczenia przygotowania psychologiczno-pedagogicznego na poziomie SzP. W roku akademickim 2018/2019 kurs Dydaktyki przyrody realizowany jest w semestrze jesiennym (wykłady i ćwiczenia kameralne, labaratoryjne oraz w semestrze wiosennym hospitacje i ćwiczenia terenowe)
Absolwent studiów I stopnia uzyskuje przygotowanie do nauczania w szkolnictwie podstawowym, natomiast absolwent studiów II stopnia do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym.
Szczegółowe informacje o zapisach do Studium Pedagogicznego oraz o realizacji kursów znajdują się na jego stronach internetowych. Zapisu dokonuje się w systemie USOS on-line.
Studium Pedagogiczne UJ
http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne /
Creative Commons License
Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons