Dydaktyka Geografii

strona Uniwersytetu Jagiellońskiego   strona Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Strona główna Strona główna Dydaktyka przedmiotowa Praktyki Badania Linki Kontakt

Informacje ogólne
Instrukcja szczegółowa
Wymagane dokumenty
Dziennik praktyk

Wymagane dokumenty (UWAGA - od utworzenia nowego Wydziału Geografii i Geologii czyli od 20 marca 2017 r. będą obowiązywać nowe formularze. Po wyborze władz i ustaleniu pełnomocnictw finansowych pojawią się nowe wzory dokumentów.). Na oświadczeniu dla ZUS wymagane są pieczęć szkoły oraz dyrektora (wraz z podpisem), w której zatrudniony jest nauczyciel.

Umowa zlecenie (.DOC) Należy wydrukować 3 gzemplarze
Umowa zlecenie WZÓR(.DOC)
Umowa zlecenie WZÓR(.PDF)

Rachunek (.DOC)
Rachunek WZÓR (.DOC)
Rachunek WZÓR (.PDF)

Oświadczenie dla ZUS (.DOC)
Oświadczenie dla ZUS WZÓR (.DOC)
Oświadczenie dla ZUS WZÓR (.PDF)

Dane osobowe (.DOC)
Dane osobowe WZÓR(.DOC)
Dane osobowe WZÓR(.PDF)

Formularz do sporządzenia opinii nauczyciela (.DOC)
Formularz do sporządzenia opinii nauczyciela (.PDF)

Creative Commons License
Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons