Prof. dr hab. Wiesław Ziaja

KSIĄŻKI

Krawczyk A., Ziaja W. 1993, red.: Polar Studies of the Jagiellonian University, Vol. III. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 94: 177 stron.

Ziaja W. 1999. Rozwój geosystemu Sorkapplandu, Svalbard. Rozprawy Habilitacyjne UJ, 343, Wydawnictwo UJ, Kraków, 105 stron.

Ziaja W., Skiba S. 2002, red.: Sorkappland landscape structure and functioning (Spitsbergen, Svalbard). Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Sorkapplandu (Spitsbergen, Svalbard). Wydawnictwo UJ, Kraków, 119 stron (dwujęzyczna).

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K. 2007. Northeastern Sorkappland landscape dynamics (Spitsbergen, Svalbard. Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sorkapplandu (Spitsbergen, Svalbard. Wydawnictwo UJ, Kraków, 93 strony (dwujęzyczna).

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH

Ziaja W. 1994. Environmental changes of the eastern Sorkapp Land, Spitsbergen, after the Little Ice Age. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Geography (Brno), 24: 85-88.

Ziaja W. 1994. Functional and Spatial Differentiation of the Mountain Terrain of Northwestern Sorkappland, Svalbard. Polar Geography and Geology (Silver Spring), 18(3): 211-230.

Ziaja W. 1995. Environmental changes and remains of human activity in the South-Eastern Spitsbergen. Il Polo (Fermo), 4: 38-43.

Ziaja W. 1996. Landscape changes in the Beskid Wyspowy Mts, Polish flysch Carpathians. Ecology (Bratislava), 15(1): 109-113.

Ziaja W., Salvigsen O. 1995. Holocene shoreline displacement in southernmost Spitsbergen. Polar Research (Oslo), 14(3): 339-340.

Ziaja W. 2001. Glacial Recession in Sorkappland and Central Nordenskiöldland, Spitsbergen, Svalbard, during the 20th century. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 33(1): 36-41.

Ziaja W. 2001. Contemporaty mountain landscape changes in Spitsbergen. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis (Tartu), 92: 800-804.

Ziaja W. 2002. Environmental Factors of the Glacial Recession on Spitsbergen (Reply to Ole Humlum’s Comment). Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 34(2): 226-229.

Ziaja W., 2004. Spitsbergen Landscape under 20th Century Climate Change: Sorkapp Land. Ambio, 33(6): 295-299.

Ziaja W. 2004. Mountain landscape structure and dynamics under the 20th century climate warming in central Nordenskioldland, Spitsbergen. Ekologia (Bratislava), 23 (Suppl. 1): 374-383.

Ziaja W. 2004. Young Quaternary Development of the southernmost Spitsbergen landscape structure. Ekologia (Bratislava), 23 (Suppl. 1): 384-391.

Ziaja W. 2005. Response of the Nordenskiöld Land (Spitsbergen) glaciers Grumantbreen, Habergbreen and Dryadbreen to the climate warming after the Little Ice Age. Annals of Glaciology, 42: 189-194.

Ziaja W. 2006. Life expansion in Sorkapp Land, Spitsbergen, under the current climate warming. Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 5: 187-191.

Ziaja W., 2014, An Arctic char observed in a glacial Spitsbergen river, Polar Record, doi:10.1017/S0032247413000879pdf

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH OGÓLNOPOLSKICH

Ziaja W. 1980. Próba określenia wpływu budowy geologicznej na wypływ wód podziemnych w Karpatach fliszowych (na przykładzie zlewni Żeleźnikowskiego Potoku i Moszczenicy). Czas. Geogr., 51(4): 443-451.

Dubiel E., Ziaja W. 1993. Contribution to the vascular plant flora of Sörkapp Land (Spitsbergen). Polish Bot. Stud., 5: 49-51.

Sokołowski J., Ziaja W. 1993. Changes of glaciation of the NE coast of Sörkapp Land, Spitsbergen, 1961-1971. Pol. Polar Res., 14(3): 309-312.

Wójcik A., Ziaja W. 1993. Relief and Quaternary of the southern Sörkapp Land, Spitsbergen. Pol. Polar Res., 14(3): 293-308.

Ziaja W. 1997. Deglaciation of Sorkapp Land (Spitsbergen) in the 20th century. Polish Polar Studies: 233-236.

Ziaja W. 1998. Coastline changes in Sorkappland (Spitsbergen) since the 17th century. Polish Polar Studies: 239-243.

Ziaja W. 1998. Contemporary landscape transformations under the influence of deglaciation in Spitsbergen. Problemy Ekologii Krajobrazu, III: 246-253.

Balon J., German K., Maciejowski W., Ziaja W. 2001. Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na funkcjonowanie Karpat Polskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, X: 553-561.

Ziaja W., Kupczyk A. 2001. Zmiany krajobrazu u podnóża progu Karpat w okolicy Chełma nad Rabą w latach 1989-1999. Problemy Ekologii Krajobrazu, X: 514-519.

Cichoń S., Ziaja W. 2003. Ocena krajobrazu powiatu myślenickiego jako podstawa koncepcji parku krajobrazowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, XI: 111-121.

Ziaja W. 2000. Zmienność granic krajobrazowych na Spitsbergenie. Problemy Ekologii Krajobrazu, VII, 246-253.

Ziaja W. 2000. Boundaries of the landscape vertical zones in Sorkappland, Spitsbergen. Polish Polar Studies: 233-236.

Ziaja W. 2002. Deglacjacja pasma górskiego Lindströmfjellet-Habergnuten, Nordenskiöldland, Spitsbergen, w latach 1995-2001. Polish Polar Studies: 357-362.

Ziaja W. 2002. Przyczynek do badań najwyższych teras morskich Sorkapplandu, Spitsbergen. Polish Polar Studies: 363-369.

Ziaja W. 2004. Zróżnicowanie krajobrazowe obszarów uwolnionych spod lodowców po Malej Epoce Lodowej w paśmie górskim Lindstromfjellet-Habergnuten (Nordenskioldland, Spitsbergen). Polish Polar Studies: 439-447.

Ziaja W., Ostafin K. 2005. Dynamika krajobrazu przesmyku lądowego miedzy Sorkapplandem a resztą Spitsbergenu. Polish Polar Studies: 218-225.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH LOKALNYCH

Ziaja W. 1984. Struktura środowiska geograficznego w górnej części zlewni Bystrego na Pogórzu Gubałowskim. Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 16: 103-123.

Ziaja W. 1884. Z metodyki kartowania i typologii facji w górnej części zlewni Bystrego na Pogórzu Gubałowskim. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 59: 29-39.

Pankówna M.J., Ziaja W. 1984. Opracowanie fizycznogeograficzne górskiej zlewni reprezentatywnej na przykładzie górnej części zlewni potoku Bystrego. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 53: 43-49.

Ziaja W. 1985. The influence of winds on the temperature and humidity at north-western Sörkappland (Spitsbergen) in summer 1982. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 63: 107-113.

Czeppe Z., Ziaja W. 1985. Structure of the geographical environment of the north-western Sörkappland (Spitsbergen). Polar Studies of the Jagiellonian Univ., Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 63: 19-32.

Ziaja W. 1989. Rzeźba Doliny Lisbet i otaczających ją gór (Sorkappland, Spitsbergen). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 73: 85-97.

Ziaja W. 1986. Fizycznogeograficzne zróżnicowanie Doliny Lisbet i otaczających ją gór (Sorkappland, Spitsbergen). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 67: 127-132.

Ziaja W. 1989. Rzeźba Doliny Lisbet i otaczających ją gór (Sorkappland, Spitsbergen). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 73: 85-97.

Ziaja W. 1990. Structure of the geographical environment of Lisbetdalen and the adjacent mountains, Sorkapp Land, Spitsbergen. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., II, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 81: 9-29.

Ziaja W. 1990. Comment on the Quaternary deposits map of the area between the glaciers Vitkovskibreen and Olsokbreen, Spitsbergen. Ibidem: 79-86.

Czeppe Z., Ziaja W. 1990. Comment on the Quaternary deposits map of the western Sorkapp Land, Spitsbergen, 1:25000. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., II, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 81: 57-64.

Kuczek M., Ziaja W. 1990. The structure of the geographical environment of the area between two glaciers: Vitkovskibreen and Olsokbreen (Sorkapp Land, Spitsbergen). Polar Studies of the Jagiellonian Univ., II, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 81: 31-56.

Pociask-Karteczka J., Ziaja W. 1990. Comparison of the weather conditions at the coast near Palffyodden and Lisbetdalen (Sorkapp Land, Spitsbergen) summer 1983. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., II, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 81: 127-134.

Ziaja W. 1991. Fizycznogeograficzne zróżnicowanie górskiej części północno-zachodniego Sorkapplandu (Spitsbergen). Część I: uroczyska. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 83: 31-54.

Pociask-Karteczka J., Ziaja W. 1991. Porównanie warunków pogodowych wybrzeża okolic Palffyodden i Doliny Lisbet (Sorkappland, Spitsbergen) w lecie 1983. Acta Univ. Wratisl., 1213, Pr. Inst. Geogr., Ser. A, V: 377-383 (Ziaja W. 50%).

Ziaja W. 1992. Fizycznogeograficzne zróżnicowanie górskiej części północno-zachodniego Sorkapplandu (Spitsbergen). Część II: tereny. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 88: 25-38.

Ziaja W. 1993. Physical geography of the mountains of the north-western Sorkapp Land, the outline. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., III, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 94: 77-94.

Krawczyk A., Ziaja W. 1993. Zdzisław Czeppe as a polar explorer. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., III,Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 94: 15-19.

German K., Ziaja W. 1999. Zdzisław Czeppe 1917-1999. [W:] Kortus B. Jackowski A., Krzemiań K. red.: Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tom II Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Geografii UJ, Kraków: 155-170.

Pipała R., Ziaja W. 2005. Application of physical-geographical mapping to creating a data base for the environment of protected areas of the Little Pieniny Mts. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Prace Geograficzne, 115: 67-75 (Ziaja W. 50%).

POJEDYNCZE ROZDZIAŁY (ARTYKUŁY RECENZOWANE) W KSIĄŻKACH LUB MONOGRAFIACH

Wójcik A., Ziaja W. 1981. Historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1915-1927. [W:] Historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1881-1981, Uniwersytet Jagielloński, Krakow: 25-35.

Balon J., German K., Kozak J., Malara H., Widacki W., Ziaja W. 1995. Regiony fizycznogeograficzne. [W:] Warszyńska J. red.: Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 117-130.

Ziaja W. & Dubiel E. 1996. Vascular plant succession during contemporary deglaciation in the mountains of Nordenskiöld Land, Spitsbergen. 23rd Polar Symp., Uniw. Śląski, Sosnowiec: 99-104.

Ziaja W., Głąb H., Krywult M. & Szostek K. 1996. Heavy metals: Pb, Cu and Cd in the soils of southernmost Spitsbergen. 23rd Polar Symp., Uniw. Śląski, Sosnowiec: 105-110.

Ziaja W. 2002. Środowisko i człowiek za kręgiem polarnym na Lofotach. [W:] Górka Z., Jelonek A. (red.) Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Instutut Geografii i GP UJ, Kraków: 283-288.

Ziaja W. 2003. Krajobrazy Estonii. Badania i podróże naukowe krakowskich geografów. Informator Pol. Tow. Geogr. Oddz. w Krakowie za okres 1999/2000 – 2001/02: 188-193.

Ziaja W. 2004. Współczesne przemiany krajobrazu górskiego Ziemi Nordenskiölda, Spitsbergen. [W:] Michalczyk Z. (red.) Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Pol. Tow. Geogr. Oddz. Lubelski, UMCS, Lublin: 253-259.

Ziaja W. 2004. Przyroda i człowiek w krajobrazie wysp północnego Atlantyku. [W:] Izmaiłow B. (red.), Przyroda – Człowiek – Bóg, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków: 177-186.

Ziaja W. 2005. Wyspy Owcze – przyroda i człowiek. [W:] Domański B., Skiba S. (red.), Geografia i sacrum, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków: 203-209 (+4 fot.).

Ziaja W. 2007. Przemiana krajobrazu północno-wschodniego Sorkapplandu, Spitsbergen, pod wpływem współczesnego ocieplenia. [W:] K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (red.) Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 461-471.

Ziaja W., Ostafin K. 2007. Współczesna przemiana krajobrazu Lodowca Gas i okolicy. [W:] R. Przybylak, M. Kejna, A. Araźny, P. Głowacki (red.) Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia. Uniwersytet M. Kopernika, Instytut Geofizyki PAN, Toruń: 235-245.