Dr Miłosz Jodłowski

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH UMIESZCZONYCH W BAZIE CURRENT CONTENTS ISI PHILADELPHIA

Jodłowski M., 2006, Geographical controls on the upper mountain pine (Pinus mugo) limit in the Tatra Mts., Ekologia (Bratislava), v. 25, Supplement 1/2006, s. 105-114.

Jodłowski M., 2006, Typology of the upper mountain pine (Pinus mugo) limit in the Belovodska Valley, the Tatra Mts., Ekologia (Bratislava), v. 25, Supplement 1/2006, s. 115-121.

Jodłowski M., 2001, Western border of the Tatra Mts. in connection to the border of Tatra National Park (TANAP), Ekologia (Bratislava), v. 20, Supplement 4/2001, s. 110-115.

ARTYKUŁY W INNYCH ZAGRANICZNYCH CZASOPISMACH NAUKOWYCH

Balon J., Jodłowski M., 2012, Landscape organization in the non-glaciated high-mountain ranges in Europe, [w:] P. Churski (red.), Contemporary Issues in Polish Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 65-82.pdf

Zwijacz-Kozica T., Selva N., Barja I., Silvan G, Martínez-Fernández L., Illera J. Jodłowski M., 2012, Concentration of fecal cortisol metabolites in chamois in relation to tourist pressure in Tatra National Park (South Poland), Acta Theriologica

Jodłowski M., 2004, Development of new branches of climbing and its impact on the natural environment of the Tatra Mountains, Fiziczna Gieografija ta Gieomorfołogija, 46/2, Kiev, s. 229-235.pdf

MONOGRAFIE

Jodłowski M., 2011, Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych, Wydawnictwo IGiGP UJ, ss. 208

Jodłowski M., 2007, Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach – struktura i dynamika ekotonu, Wydawnictwo IGiGP UJ, ss. 188 + załączniki.

ARTYKUŁY ORYGINALNE W JĘZYKU POLSKIM

Jodłowski M., 2010, Górna granica zarośli subalpejskich w wybranych pasmach górskich Europy Środkowej – uwarunkowania i typy ekotonu, Czasop. Geogr., 1-2, s.43-60.

Jodłowski M., 2009, Geoekologia wysokogórska w Polsce – ograniczenia i perspektywy rozwoju, [w:] J. Balon, M. Jodłowski (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, v. XXIII, s. 71-76.pdf

Jodłowski M., 2007, Monitoring ruchu wspinaczkowego w Tatrzańskim Parku Narodowym w sezonie letnim 2006 r., Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, red. J. Pociask-Karteczka, A. Matuszyk, P. Skawiński, Studia i Monografie, 46, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, s. 131-142.pdf

Jodłowski M., Wójcik P., 2007, Zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonach wspinaczkowych Tatr Reglowych, Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, red. J. Pociask-Karteczka, A. Matuszyk, P. Skawiński, Studia i Monografie, 46, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, s. 255-260.

Jodłowski M., 2006, Geograficzne uwarunkowania przebiegu górnej granicy kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach, [w:] A. Kotarba (red.), Tatrzański Park na tle innych górskich terenów chronionych, t. I, TPN, PTPNoZ, Zakopane-Kraków, 59-66 .

Jodłowski M., Balon J., 2005, Pogranicze polsko – słowackie w dotychczasowych podziałach regionalnych, Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, red. M. Strzyż Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XII, s. 59-68. pdf

Balon J., Jodłowski M., 2005, Regionalizacja fizycznogeograficzna pogranicza polsko – słowackiego, Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, red. M. Strzyż, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XII, s. 69-76. pdf

Jodłowski M., 2003, Wpływ taternictwa na przemiany i sposób funkcjonowania ścian skalnych w Tatrach, [w:] Krajobraz – turystyka – ekologia, red. M. Pietrzak, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XI, s. 55-65.

Jodłowski M., 2002, Typologia granic fizycznogeograficznych jako podstawa wyznaczenia zachodniej granicy Tatr, Czasopismo Geograficzne, 4, s. 231-244.

Jodłowski M., 2001, Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr pod wpływem turystyki, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. X, s. 796-803.

ROZSZERZONE ABSTRAKTY (EXTENDED ABSTRACTS)

Jodłowski M., 2006, Anthropogenic transformation of the krummholz-line in some mountain ranges in Central Europe, [in:] M. Price (ed.), Global Change in Mountain Regions, Sapiens Publishing, Duncow, s. 186-187.

Jodłowski M., 2004, Development of new branches of climbing and its impact on the natural environment of the Tatra Mountains, [in:] Melnyk A. et al. (eds.), Landscape Science – Traditions and Trends: Proceedings of the conference dedicated to 100th anniversary of the birth of Professor Kalenyk Herenchuk, 70th anniversary of the birth of Professor Havrylo Miller, 60th annivversary of the foundation of Depatment of Physical geography, 50th anniversary of the initation of landscape science in Lviv. September 8-12, 2004; Lviv, Ivan Franko University Publioshing Centre, s. 225-226.

Jodłowski M., 2000, Western border of the Tatra Mts. in connection to the border of Tatra National Park (TANAP), The 12th International Symposium On Problems of Landscape Ecological Research, Protected Areas and Landscape Ecological Research, Abstracts, Bratislava, s. 112-113.

ABSTRAKTY

Jodłowski M., 2007, Monitoring ruchu wspinaczkowego w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2006-2007, Konferencja naukowa „Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym” – streszczenia i abstrakty. Kraków-Zakopane, s. 21.

Jodłowski M., Wójcik P., 2007, Zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonach wspinaczkowych Tatr Reglowych, Konferencja naukowa „Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym” – streszczenia i abstrakty. Kraków-Zakopane, s. 16.

Jodłowski M., 2006, Landscape pattern and controls on the dispersed mountain-pine (Pinus mugo) belt in the Tatra Mts., the Babia Góra massif and the Giant Mts., [in:] Bugar G., Boltižiar M. (eds.), Implementation of landscape ecology in new and changing cnditions. Abstract proceedings of the 14th International Symposium on Landscape Ecology Research, 4-7 października 2006, Stara Lesna, High Tatra Mts., Slovak Republik. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Branch Nitra, s. 28.

Balon J., Jodłowski M., 2006, New physicogeographical division of the Polish-Slovak borderland, [in:] Bugar G., Boltižiar M. (eds.), Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Abstract proceedings of the 14th International Symposium on Landscape Ecology Research, 4-7 października 2006, Stara Lesna, High Tatra Mts., Slovak Republik. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Branch Nitra, s. 58.

Jodłowski M., 2006, Rock climbing impact on the relief and vegetation of the lower part of the westernt Tatra Mts., [in:] Bugar G., Boltižiar M. (eds.), Implementation of landscape ecology in new and changing cnditions. Abstract proceedings of the 14th International Symposium on Landscape Ecology Research, 4-7 października 2006, Stara Lesna, High Tatra Mts., Slovak Republik. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Branch Nitra, s. 73.

Jodłowski M., 2003, Geographical controls on the upper mountain pine (Pinus mugo) limit in the Tatra Mts., [in:] Krnacova Z., Hrnciarova T., Dobrovodska M. (eds.), Landscape Ecology – an International Integrating Tool in Environmental Issues. Abstracts of the 13th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 30 September – 3 October 2003, Mojmirovce, Slovak Republic, Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava. :s. 46.

Jodłowski M., Balon J., 2002, Pogranicze polsko – słowackie w dotychczasowych podziałach regionalnych, Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Materiały konferencyjne, s. 8.

Balon J., Jodłowski M., 2002, Regionalizacja fizycznogeograficzna pogranicza polsko – słowackiego, Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Materiały konferencyjne, s. 7.

Jodłowski M., 2001, Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr pod wpływem turystyki, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Materiały konferencyjne, Kraków, s. 51.

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE

Jodłowski M., 2007, Liczenie taterników, Tatry, 1 (19), s.68-73

Jodłowski M., 2006, Geograficzne uwarunkowania górnej granicy kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach, Maćkowa Perć, 2 (11), 20-25.

Jodłowski M., 2003, Fizycznogeograficzna zachodnia granica Tatr, Maćkowa Perć 2 (5), s. 16-18.