Dr Wojciech Maciejowski

maciejowskiadiunkt

Zainteresowania badawcze:
Środowisko przyrodnicze gór i wyżyn: struktura, funkcjonowanie, przemiany naturalne i antropogeniczne (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Beskid Niski, Spitsbergen, Grecja, Chorwacja). Piętrowość środowiska przyrodniczego – góry Europy (Karpaty, Alpy, Góry Dynarskie), Azji (góry Iranu) i Afryki (Wyspy Kanaryjskie, Kilimandżaro). Wyspy w systemie środowiska przyrodniczego – struktura, funkcjonowanie, rozwój. Wyspy jako bariery i pomosty. Wpływ człowieka na środowisko wysp (Cejlon, Wyspy Kanaryjskie, Spitsbergen, wyspy akwenu Morza Śródziemnego). Funkcjonowanie obszarów chronionych. Zadania i zagrożenia obszarów chronionych, w szczególności parków narodowych (cały świat). Zoogeografia – badanie relacji pomiędzy światem zwierzęcym a innymi elementami środowiska przyrodniczego (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Karpaty). Krainy zoogeograficzne na świecie. Geografia regionalna (Europa Południowa, Bliski Wschód, Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Północna i Wschodnia).

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.36
e-mail: wojciech.maciejowski@uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5272

Konsultacje:
po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową

Inne:
Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG)
Environmental Science Published for Everybody Round the Earth (ESPERE)
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (PAEK)

Wybór publikacji naukowych:
Maciejowski W. 2001, Changes of natural landscape in Beskid Niski Mts during 1938-1998 on example of Ropianka stream catchment, Ekologia (Bratislava), v. 20, Supplement 3/2001, Bratislava: 100-109. pdf

Maciejowski W. Kacprzak A., 2006, Influence of selected soil properties on the structure of beetle assemblages in the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland, Problemy Ekologii Krajobrazu, XVI, Warszawa: 269-281. pdf

Maciejowski W. 2006, Interrelations between relief and distribution of the beetles from family Carabidae in the karst upland landscape, Ekológia (Bratislava), vol. 25, Supplement 1/2006, Bratislava: 141-147.

Bokwa A., Caputa Z., Durło G., Maciejowski W. Wojkowski J., 2006, Zróżnicowanie warunków aktynometrycznych i termicznych w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Annales UMCS, sec. B, vol. LXI, 10: 92-97.

Ziaja W., Maciejowski W. Ostafin K., 2007, Northeastern Sorkappland landscape dynamics (Spitsbergen, Svalbard). Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sorkapplandu (Spitsbergen, Svalbard). Wydawnictwo UJ, Kraków.

Maciejowski W. Michniewski A., 2007, Variations of weather on the East and West coasts of South Spitsbergen, Svalbard, Polish Polar Research 28(2): 123-136.

Maciejowski W. 2007, Wpływ cech środowiska przyrodniczego na rozmieszczenie wybranych grup chrząszczy (Coleoptera) w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Maciejowski W. 2007, Walory turystyczne i formy turystyki w archipelagu Svalbard (Norwegia), [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, IGiGP UJ, Kraków:123-134. pdf

Bokwa A., Caputa Z., Durło G., Maciejowski W. Wojkowski J., 2008, Meso- and microclimatic conditions in the southern part of the Cracow-Częstochowa Upland, EJPAU 11(3), #03. pdf

Krzewicka B., Maciejowski W. 2008, Lichen species from the northeastern shore of Sørkapp Land (Svalbard), Polar Biology 31: 1319-1324.

Ziaja W., Maciejowski W. Ostafin K., 2009, Coastal Landscape Dynamics in NE Sorkapp Land (SE Spitsbergen), 1900-2005, Ambio 38, 4: 201-208. <pdf

Maciejowski W. 2009, Regionalizacja fizycznogeograficzna – przeszłość czy przyszłość geografii fizycznej?, [w:] Ekologia krajobrazu – perspektywy badawcze i utylitarne, Balon J., Jodłowski M. (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, XXIII, IGiGP UJ, Kraków: 115-127. pdf

Ptaszycka-Jackowska D., Maciejowski W. 2011, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji, [w:] M. Mika (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny, IGiGP UJ, Kraków: 57-86.

Skalski T., Kędzior R., Maciejowski W. Kacprzak A., 2011, Soil and habitat preferences of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in natural mountain landscape, Baltic Journal of Coleopterology 11 (2): 105-115. pdf

Balon J., Maciejowski W. 2012, Geoekologia dla architektów krajobrazu, Wydawnictwo PK, Kraków.