Mgr inż. Ewelina Mocior

mociordoktorantka

Specjalizacje zawodowe:
geografia fizyczna (magisterium z zakresu geoekologii, UJ)
ochrona środowiska (studia inżynierskie, UR)
ochrona przyrody (magisterium z zakresu botaniki, UJ)

Zainteresowania badawcze:
oceny środowiska przyrodniczego,
walory edukacyjne i rekreacyjne krajobrazu,
funkcjonowanie i przemiany środowiska przyrodniczego pod wpływem czynników naturalnych i działalności człowieka,
koncepcja potencjałów krajobrazu i usług ekosystemowych,
powiązania i zależności w środowisku przyrodniczym,
zastosowanie badań geoekologicznych w ochronie przyrody i krajobrazu,
funkcjonowanie środowiska przyrodniczego,
percepcja krajobrazu.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: ewelina.mocior@gmail.com
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje:
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową

Wybór publikacji naukowych:
Mocior E., Kruse M., 2016, Educational values and services of ecosystems and landscapes, Ecological Indicators 60, 137-151.

Mocior E., Nowak A., Rechciński  M., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Tokarczyk N., 2015, Sunrise as a tourist attraction in the context of tourist motivation theory: a case study of the peak of Babia Góra (Western Carpathians), [w:] D. Szymańska, J. Biegańska (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 30, Toruń, Nicolaus Copernicus University, 109–121.pdf

Mocior E., Rzonca B., Siwek J., Plenzler J., Płaczkowska E., Dąbek N., Jaśkowiec B., Potoniec P., Roman S., Ździebko D., 2015, Determinants of the distribution of springs in the upper part of flysch ridge in the Bieszczady Mountains in southeastern Poland, Episodes 38 (1), 21-30.pdf

Płaczkowska E., Górnik M., Mocior E., Peek B., Potoniec P., Rzonca B., Siwek J., 2015, Spatial distribution of channel heads in the Polsh Flysh Carpathians, Catena 127, 240-249.

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, IGiGP UJ, Kraków 77-101.pdf

Mocior E., 2014, Metodyczne aspekty oceny potencjału poznawczo-edukacyjnego krajobrazu, Edukacja 4 (129), 52-67.

Mocior E., 2014, Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich powiatu włodawskiego, Problemy Ekologii Krajobrazu 37, 103-112.

Mocior E., 2014, Korytarze w krajobrazie Bieszczadów Wysokich na przykładzie zlewni Potoku Nasiczniańskiego, [w:] W. Ziaja, M. Jodłowski (red.), Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, 107-124.

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę, Problemy Ekologii Krajobrazu 34, 203-211.pdf

Lasek J., Dąbek N., Jaśkowiec B., Mocior E., Peek B., Plenzler J., Płaczkowska E., Wójcik S., Rzonca B, Siwek J., 2012, Źródła w Bieszczadach Wysokich, Roczniki Bieszczadzkie 17, 254-267.

Mocior E., 2011, Ocena odporności środowiska przyrodniczego wschodniej części Garbu Tenczyńskiego na wybrane formy antropopresji, Problemy Ekologii Krajobrazu 31, 51-59.

Mocior E., Plenzler J., Rozmus M., Rzonca B., 2011, Sieć rzeczna i charakterystyka zlewni, [w:] B. Rzonca, J. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, 31-43.

Plenzler J., Mocior E., 2011, Wybrane źródła Czarnohory – cechy fizykochemiczne i znaczenie dla człowieka ,[w:] M. Troll, A. Warchalska (red.), Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, COTG PTTK, IGiP UJ, Kraków, 71-90.

Siwek J., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Rzonca B., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2009, Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania wykształcenia sieci hydrograficznej w zlewni górnej Wołosatki (Bieszczady Wysokie), Kwartalnik AGH Geologia 35 (2), 249-261.

Rzonca B., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Siwek J., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2008, Źródła w zlewni górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geologiczny 56, 8 (2), 772-779.