Mgr Joanna Hibner

hibnerdoktorantka

Zainteresowania badawcze:
monitoring i zarządzanie ruchem turystycznym na obszarach chronionych,
percepcja krajobrazu,
środowisko przyrodnicze gór,
funkcjonowanie obszarów chronionych.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: joanna.hibner@doctoral.uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje:
po uzgodnieniu drogą mailową.

Wybór publikacji naukowych:
Hibner J., Balon J., 2010, Turyści na Orlej Perci: możliwości, motywacje, opinie [w:] Z. Krzan (red.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, wydawnictwo TPN, Zakopane. pdf

Hibner J., 2012, „The Conditions of development and tourism management in polish mountain National Parks included in the „Man and Biosphere” Programme [w:] P. Fredman, M. Stenseke, H. Liljendahl, A. Mossing, D. Lawn 21-24.08.2012r., Sztokholm, Szwecja,. „6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges” Proceedings Extended Abstracts. pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę [w:] A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 34, Warszawa-Biała Podlaska pdf

Hibner J., 2012, Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach [w:] A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 34, Warszawa-Biała Podlaska pdf

Hibner J., 2013, Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci „ Człowiek i Biosfera ” [w:] P. Krąż, J. Hibner, J. Koj, J. Balon (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, IGiGP UJ, Kraków s. 77-101. pdf

Hibner J., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu – metody i problemy badawcze [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, IGiGP UJ, Kraków s. 33-47. pdf

Mocior E., Nowak A., Rechciński  M., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Tokarczyk N., 2015, Sunrise as a tourist attraction in the context of tourist motivation theory: a case study of the peak of Babia Góra (Western Carpathians) [w:] D. Szymańska, J. Biegańska (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 30, Toruń, Nicolaus Copernicus University, s. 109–121.pdf