Mgr Justyna Kmiecik-Wróbel

kmiecikdoktorantka

Zainteresowania badawcze:
funkcjonowanie środowiska gór wysokich,
piętrowość i sekwencja morfologiczna w środowisku przyrodniczym gór,
turystyka w obszarach górskich,
oddziaływanie turystyki na górskie obszary chronione.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: justyna.kmiecik-wrobel@uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje:
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową

Wybór publikacji naukowych:
Kmiecik-Wróbel J., 2012, Equestrian tourism in Niepolomice Forest – conditions of development and its impact on natural environment [w:] P. Fredman, M. Stenseke, H. Liljendahl, A. Mossing, D. Lawn 21-24.08.2012r., Sztokholm, Szwecja,. „6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges” Proceedings Extended Abstracts pdf

Kmiecik-Wróbel J., 2012, Zróżnicowanie typów geokompleksów częściowych (morfotopów) w południowej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich, [w:] Prace Geograficzne IGiGP UJ, Zeszyt 128, 55-60

Kmiecik-Wróbel J., 2011, Configurations of morphological sequence inn upper part of Kościeliska Valley in Western Tatra Mountains, [w:]The Problems of Landscape Ecology, vol XXX, 413-418

Ciapała S., Zielonka T., Kmiecik-Wróbel J., 2010, Metody zapobiegania nielegalnej dyspersji turystów i związanej z nią erozji gleby w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] Folia turistica. Turystyka i ekologia, Nr 22 – 2010, 67-90