Mgr Marcin Rechciński

rechcinskidoktorant

Specjalizacje zawodowe:
geografia – gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny,
zarządzanie w turystyce.

Zainteresowania badawcze:
konflikty społeczne wokół obszarów chronionych,
zarządzanie turystyką na obszarach chronionych (idea ekoturystyki),
wykorzystanie GIS w procesie podejmowania decyzji publicznych,
funkcjonowanie środowiska przyrodniczego (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich).

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: marcin.rechcinski@uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje:
w semestrze wiosennym – środy: 1, 15, 22, 29 kwietnia oraz 6 i 13 maja;
godz. 14:45-16:45 pok. 2.19.
Po tym terminie, proszę o indywidualne ustalanie terminu konsultacji drogą mailową.
O podobny kontakt proszę też osoby, które nie są w stanie uczestniczyć w konsultacjach w podanych porach.

Inne:
członek zwyczajny Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu
stypendysta programu Anglojęzycznych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Społeczeństwo – Środowisko – Technologie”

Wykonawca projektów:
LINKAGE: LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE” (Norway Grants in the Polish-Norwegian Research Programme operated by the National Centre for Research and Development; Pol-Nor/196105/2/2013; May 2013-April 2016)
Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal and Ecological Scales (SCALES)” (European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration, 226852, January 2013-July 2014)
2013 Junior Faculty Summer Research Fellowship: “Linking tourism and biodiversity: local perceptions of ecotourism in Poland” (Research and Economic Development, University of North Texas, July-September 2013)

Wybór publikacji naukowych:

Mocior E., Nowak A., Rechciński  M., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Tokarczyk N., 2015, Sunrise as a tourist attraction in the context of tourist motivation theory: a case study of the peak of Babia Góra (Western Carpathians) [w:] D. Szymańska, J. Biegańska (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 30, Toruń, Nicolaus Copernicus University, s. 109–121.pdf

Paloniemi R., Apostolopoulou E., Cent J., Bormpoudakis D., Salomaa A., Tsianou M. A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M., Pantis J. D., 2014, Evaluation of policy instruments in promoting ecological connectivity [w:] Henle K, Potts S, Kunin W, Matsinos Y, Simila J, Pantis J, Grobelnik V, Penev L, Settele J (red.), Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation, Pensoft Publishers, Sofia, 173-179

Strzelecka M., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M., 2014, Understanding local views of ecotourism development– evidence from three municipalities in Małopolskie Province, Poland [w:] TTRA 2014 International Conference: Tourism and the New Global Economy, 885-891. pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, IGiGP UJ, Kraków s. 77-101. pdf

Rechciński M., 2013, Różnice w formach gospodarowania na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego w świadomości turystów odwiedzających Dolinę Chochołowską [w:] M. Jakiel (red.), Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, 131-160

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę [w:] A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 34, Warszawa-Biała Podlaska pdf

Rechciński M., 2012, Diagnoza historycznych sytuacji konfliktotwórczych w parkach narodowych na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego, [w:] T. J. Chmielewski, B. Sowińska (red.), Zarządzanie systemami krajobrazowymi, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 33, Lublin.

Jodłowski M., Rechciński M., 2012, Model of high-mountain hiking trails (via ferrata type) in Tatra National Park – a comparison between Poland and Slovakia with reference to the Alps [w:] Fredman P., Stenseke M., Liljendahl H., Mossing A., Laven D. (red.), The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas „Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges”, Stockholm, Sweden, August 21-24, 2012, Proceedings, 144-145 pdf