Mgr Paweł Krąż

krazdoktorant, asystent

Zainteresowania badawcze:
przemiany i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego (Karpaty),
antropogeniczne zagrożenia systemów przyrodniczych,
problemy zarządzania systemami krajobrazowymi,
różnorodność krajobrazowa,
turystyka na obszarach górskich.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: pawel.kraz@uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje:
terminy najbliższych konsultacji:
9 maja (11.00-12.30)
11 maja (9.30-10.30 i 13.30-14.30)
(dodatkowe terminy możliwe do ustalenia drogą mailową)

Inne:
członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK)
członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
członek Komisji ds. Promocji IGiGP UJ

Wybór publikacji naukowych:

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verifi cation and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, Geographia Polonica, 91, 2, 143–170. pdf

Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2018, Mikroregiony Tatr Zachodnich, [w:] M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (red.), Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 266, 225–233.

Krąż P., 2017, Regionalizacja fizycznogeograficzna, [w:] P. Franczak (red.), Police. Pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków.

Krąż P., Hibner J., 2016, Atrakcyjność wizualna krajobrazu wybranych polan w Tatrzańskim Parku Narodowym, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XLI, 119–127. pdf

Krąż P., 2016, Podatność środowiska przyrodniczego na wybrane czynniki presji – studium przypadku polskiej części zlewni Białki, [w:] P. Franczak, P. Krąż, J. Liro, M. Liro, K. Listwan-Franczak (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 4, IGiGP UJ, Kraków s. 117–138.pdf

Krąż P., Piasecki A., 2015, Współczesne zagrożenia oraz konflikty przyrodnicze w Dolinie Białki, Prace Pienińskie, t. 25, s. 147–164.

Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Tatry jako region fizycznogeograficzny, [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowieka, t. 1, Wydawnictwo TPN, Zakopane, s. 13–19.

Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Typy środowiska Tatr w skali przeglądowej, [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowieka, t. 1, Wydawnictwo TPN, Zakopane, s. 21–26.

Balon J., Krąż P., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizycznogeograficznym, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 40, s. 77–84.pdf

Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Karpaty – regionalizacja fizycznogeograficzna [w:] K. Dąbrowska, M. Guzik (red.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Położenie Tatr [w:] K. Dąbrowska, M. Guzik (red.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Tatry – orografia [w:] K. Dąbrowska, M. Guzik (red.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Tatry – regionalizacja fizycznogeograficzna [w:] K. Dąbrowska, M. Guzik (red.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015, Typy środowiska przyrodniczego [w:] K. Dąbrowska, M. Guzik (red.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Mocior E., Nowak A., Rechciński  M., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Tokarczyk N., 2015, Sunrise as a tourist attraction in the context of tourist motivation theory: a case study of the peak of Babia Góra (Western Carpathians) [w:] D. Szymańska, J. Biegańska (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 30, Toruń, Nicolaus Copernicus University, s. 109–121.pdf

Krąż P., Wójcik S., 2015, Mikroregiony fizycznogeograficzne polskiej części Bruzdy Podtatrzańskiej i Pogórzy Przedtatrzańskich [w:] J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 3, IGiGP UJ, Kraków s. 131–147.pdf

Piasecki A., Krąż P., 2015, Zmiany misy jeziora Bobięcińskiego Wielkiego z wykorzystaniem narzędzi GIS [w:] J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 3, IGiGP UJ, Kraków s. 196–206.pdf

Kraż P., 2014, Interdyscyplinarność w badaniach krajobrazowych na potrzeby wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce [w:] J. Smutek (red.), Interdyscyplinarność w naukach o Ziemi. Studia przypadków, Uniwersytet Szczeciński, s. 65–70.

Krąż P., 2014, Mapy krajobrazowe – wybrane problemy ich tworzenia i zastosowania [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, IGiGP UJ, Kraków s. 63–76.pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, IGiGP UJ, Kraków s. 77–101.pdf

Krąż P., 2014, Genius loci w krajobrazie opuszczonego miasta Prypeć (Ukraina) [w:] D. Chylińska, K. Kołodziejczyk, A. Zaręba (red.), Studia Krajobrazowe t. 4A, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne, IGiRR, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 149–157. pdf

Balon J., Krąż P., 2013, Ocena jakości krajobrazu – dobór prawidłowych jednostek krajobrazowych, Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 58–63. pdf

Krąż P., Krąż E., 2013, Wypadki w okresie wakacji letnich w Tatrach Polskich (dekada 2001–2010) [w:] P. Krąż, J. Hibner, J. Koj, J. Balon (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków, s. 111–120.pdf

Krąż P., Krąż E., 2013, Ocena bodźcowości środowiska przyrodniczego jako narzędzie do organizacji ruchu turystycznego na obszarze Tatr [w:] M. Pilarski, T. Wiskulski (red.), Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 135–143.pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę, Problemy Ekologii Krajobrazu, Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, t. 34, Warszawa-Biała Podlaska, s. 203–209.pdf

Krąż P., 2012, Problemy w zarządzaniu systemem krajobrazowym Doliny Białki, Problemy Ekologii Krajobrazu, Zarządzanie systemami krajobrazowymi, t. 33, Lublin, s. 229–234.pdf

Krąż P., 2012, Antropogeniczne zagrożenia środowiska przyrodniczego Doliny Białki, Prace Geograficzne UJ, z. 128, s. 45–54.pdf

Krąż P., Balon J., 2010, Przemiany środowiska przyrodniczego zlewni Białki na Podtatrzu, [w:] A. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowieka, Wydawnictwo TPN, Zakopane, s. 77–82.pdf