Mgr Sabina Wójcik

wojcikdoktorantka

Zainteresowania badawcze:
środowisko przyrodnicze i zasoby wodne Tatr, Podhala, Bieszczadów,
chemizm wód powierzchniowych i podziemnych,
funkcjonowanie źródeł,
geokompleksy częściowe.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: sabina.wojcik@doctoral.uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje:
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową

Wybór publikacji naukowych:
Żelazny M., Barczyk G., Wolanin A., Wójcik S., 2013, Zmiany cech fizyczno-chemicznych wód wywierzysk: Chochołowskiego, Lodowego i Olczyskiego w 2009 r., [w:] E. Krogulec, J. J. Małecki, L. Skrzypczyk (red.), Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Współczesne problemy hydrogeologii, Hydrogeologia, z. XIV/2, 456, 685-691.

Lasek J., Dąbek N., Jaśkowiec B., Mocior E., Peek B., Plenzler P., Płaczkowska E., Rzonca B., Siwek J., Wójcik S., 2012, Źródła w Bieszczadach Wysokich, Roczniki Bieszczadzkie 20, 254-267.

Wójcik S., 2012, Zróżnicowanie i sezonowa zmienność chemizmu wybranych źródeł zlewni Potoku Olczyskiego w Tatrach, Prace Geograficzne, z. 128, 61-75.

Pociask-Karteczka J., Wójcik S., Żelazny M., 2010, Hydrochemical evidences of hydraulic connection between crystallinic and carbonate aquifers (the Tatra Mts., East-Central Europe), [w:] A. Zuber, J. Kania, E. Kmiecik, XXXVIII IAH Congress Grounwater Quality Sustainability Kraków, 12-17 September 2010. Extended Abstracts, University of Silesia Press, 1279-1285, CD.

Plenzler J., Wójcik S., Kołodziej A., Siwek J., 2011, Odpływ powierzchniowy, [w:] B. Rzonca, J. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, 45-57.

Plenzler J., Bajorek J., Jaśkowiec B., Kołodziej A., Rzonca B., Siwek J., Wójcik S., 2010, Podziemny odpływ jednostkowy w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geologiczny 58(12), 1147-1151.

Siwek J., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Rzonca B., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2009, Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania wykształcenia sieci hydrograficznej w zlewni górnej Wołosatki (Bieszczady Wysokie), Kwartalnik AGH Geologia, 35, 2, 249-261.

Rzonca B., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Siwek J., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2008, Źródła w zlewni górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geologiczny, t. 56, nr 8/2, 772-779.