Ekologia krajobrazu perspektywy badawcze i utylitarne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu

paek ujTermin: 11-14 września 2007 r.,
Miejsce: Bukowina Tatrzańska
Organizatorzy:
Zakład Geografii Fizycznej
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

 

PROGRAM KONFERENCJI

11 września 2007 (wtorek)

10.00 – 13.00 Przyjazd, rejestracja uczestników, zakwaterowanie, indywidualne spacery po okolicy
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 16.00 Otwarcie konferencji, Sesja referatowa 1 Prowadząca: Krystyna German

Andrzej Richling – Referat wprowadzający

pdf Maciej Pietrzak – Aktualne i nieaktualne problemy teoretyczno-metodologiczne ekologii krajobrazu

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.30 Sesja referatowa nr 2 Prowadzący: Andrzej Richling

pdf Jarosław Czochański – System monitoringu regionalnego jako narzędzie badań krajobrazowych i zarządzania przestrzenią
pdf Sylwia Horska-Schwarz – Geo- i bioindykatory w badaniach jakości środowiska przyrodniczego w różnych typach krajobrazu
pdf Sylwia Kulczyk – Ekologia-krajobraz-turystyka. W poszukiwaniu wspólnego mianownika
pdf Jacek Kozak – Pozyskiwanie danych geograficznych a badania środowiska

19.00 – Uroczysta kolacja (bankiet)


12 września 2007 (środa)

8.00 – 9.00Śniadanie
9.00 – ok. 17.00 Wycieczka autokarowa z przejściem pieszym: Tatry i Podtatrze słowackie; zagadnienia fizyczno- i społeczno-geograficzne
Trasa: Bukowina Tatrzańska – Łysa Polana – Stary Smokowiec – Szczyrbskie Jezioro – Popradzki Staw – Symboliczny Cmentarz pod Osterwą – Stary Smokowiec – Bukowina Tatrzańska
Prowadzący: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Wojciech Maciejowski
18.00 – 19.00 Kolacja
19.00 – 20.00 Spotkanie PAEK
20.00 Wieczór piosenki górskiej


13 września 2007 (czwartek)

8.00 – 9.00Śniadanie
9.00 – 11.00 Sesja referatowa nr 3 Prowadzący: Maciej Pietrzak

pdf Mariusz Kistowski – Zastosowanie koncepcji ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym na szczeblu regionalnym
pdf Miłosz Jodłowski – Geoekologia wysokogórska; ograniczenia i możliwości rozwoju w Polsce
pdf Wojciech Maciejowski – Regionalizacja fizycznogeograficzna – przeszłość czy przyszłość geografii fizycznej?
pdf Wojciech Staszek – Krajobraz geochemiczny – sztuka dla sztuki czy praktyka

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa
11.20 – 13.00 Sesja referatowa nr 4 Prowadzący: Adolf Szponar

pdf Rafał Kot – Próba ujednolicenia delimitacji geokompleksów na przykładzie wybranych fragmentów Doliny Dolnej Wisły i jej otoczenia
pdf Piotr Wałdykowski – Metoda raptularzowa w kartowaniu terenowym – korzyści oraz ograniczenia
pdf Wiesław Ziaja – Ekologia krajobrazu Svalbardu – dotychczasowy rozwój i perspektywy

13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 16.00 Sesja referatowa nr 5 Prowadzący: Mariusz Kistowski

pdf Jarosław Balon – Porządki przestrzenne – syntetyczna koncepcja krajobrazu
pdf Paulina Drelich – Waloryzacja jednostek fitocenoz dla potrzeb planowania przestrzennego
pdf Marek Degórski – Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego
Zbigniew Borkowski – Jedność i różność krajobrazu

16.00 – 16.20 Przerwa kawowa
16.20 – 18.30 Sesja referatowa nr 6 Prowadzący: Marek Degórski

pdf Jerzy Solon – Czy jest nam potrzebna standaryzacja badań ekologiczno-krajobrazowych – tezy do dyskusji
pdf Tomasz Tłuszcz – Praktyczne aspekty wykorzystania metody kartowania fizycznogeograficznego na obszarach wyżynnych
pdf Krzysztof Badora – O potrzebie i możliwościach przebudowy krajowego systemu ochrony krajobrazu (w aspekcie dorobku PAEK)
pdf Karol Augustowski – Charakterystyka korytarzy i ich rola w środowisku przyrodniczym części Beskidu Niskiego
pdf Anatolij Melnyk – Badania przyrodniczych zasobów turystycznych – perspektywiczny kierunek badań ekologii krajobrazu (na przykładzie Czarnohory) (komunikat)

Sylwia Horska-Schwarz – Prezentacja multimedialna z Kazachstanu

20.00 Ognisko – grill


14 września 2007 (piątek)

8.00 – 9.00Śniadanie
9.00 – 11.30 Sesja referatowa nr 7 Prowadzący: Jerzy Solon

pdf Krystyna German – Metody geoekologiczne w badaniach funkcjonowania środowiska przyrodniczego
pdf Adolf Szponar, Pavlo Shuber, Ewa Bilińska – Wykorzystanie badań metali ciężkich w glebie i w szpilkach świerka w ekotopie regla górnego w Czarnohorze (Karpaty Wschodnie)
pdf Agata Ćwik – Czy biolodzy potrzebują geografii?
pdf Wojciech Lewandowski – W poszukiwaniu uniwersalnej typologii jednostek przyrodniczych
pdf Katarzyna Ostapowicz – Ilościowe metody analizy struktury przestrzennej krajobrazu

11.30 – 12.00 Dyskusja końcowa. Podsumowanie konferencji
12.00 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 Wyjazd do domu lub w góry


Wycieczka terenowa

Trasa: Bukowina Tatrzańska – Łysa Polana – Stary Smokowiec – Szczyrbskie Jezioro – Popradzki Staw – Symboliczny Cmentarz pod Osterwą – Stary Smokowiec – Bukowina Tatrzańska

Prowadzący: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Wojciech Maciejowski


Galeria