Zespół

Pracownicy i doktoranci Zakładu Geografii Fizycznej – Konferencja Naukowa Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (Bukowina Tatrzańska 2015 r.)

KIEROWNIK ZAKŁADU

  • Prof. dr hab. Wiesław Ziaja

PRACOWNICY

  • Prof. dr hab. Krystyna German
  • Dr hab. Jarosław Balon
  • Dr Miłosz Jodłowski
  • Dr Wojciech Maciejowski
  • Mgr Paweł Krąż

DOKTORANCI

 • Mgr Joanna Hibner
 • Mgr Michał Jakiel
 • Mgr Patryk Jóźwiak
 • Mgr Justyna Kmiecik-Wróbel
 • Mgr Paweł Krąż
 • Mgr inż. Ewelina Mocior
 • Mgr Agnieszka Nowak
 • Mgr Marcin Rechciński
 • Mgr Natalia Tokarczyk
 • Mgr Edward Wlazło
 • Mgr Sabina Wójcik
 • Mgr Tomasz Zając