[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2016/2017


2016-12-08
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2016-12-15
czwartek
09:30

s. 1.21

Seminarium naukowe
dr hab. Mirosław Mika
Ekonomiczne znaczenie Babiogórskiego Parku Narodowego w gospodarce lokalnej

2016-12-20
wtorek
12:15

s. 1.01

Obrona pracy doktorskiej
mgr Łukasz Mróz
Geneza, funkcjonowanie i perspektywy drogi Świętego Jakuba w Polsce

2017-01-12
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2017-01-19
czwartek
s. 1.21

Seminarium naukowe
Zebranie naukowe IGiGP UJ

2017-02-02
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2017-03-02
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2017-04-06
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2017-05-11
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2017-05-22
poniedziałek
s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej
Prezentacje stanu wiedzy w zakresie pracy doktorskiej (koncepcja pracy doktorskiej)

2017-05-23
wtorek
s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej
Prezentacje stanu wiedzy w zakresie pracy doktorskiej (koncepcja pracy doktorskiej)

2017-05-24
środa
s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej
Prezentacje stanu wiedzy w zakresie pracy doktorskiej (koncepcja pracy doktorskiej)

2017-06-14
środa
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

Archiwum roku akademickiego 2016/2017

2016-11-24 mgr Krzysztof Kowalczyk Jakość przestrzeni publicznej miast w procesie budowania tożsamości krajobrazu miejskiego (koncepcja pracy doktorskiej)

2016-11-24 mgr Przemysław Kruk Wpływ śnieżenia stoków narciarskim na reżim hydrochemicznych na przykładzie Ośrodka Narciarskiego Kotelnica w Białce Tatrzańskiej (koncepcja pracy doktorskiej)

2016-11-17 Wyprawa Uniwersytetu Jagiellońskiego na południowo-wschodni Spitsbergen, lipiec/sierpień 2016, sprawozdanie naukowe (prof. dr hab. Wiesław Ziaja, dr Wojciech Maciejowski, dr Krzysztof Ostafin) (seminarium naukowe)

2016-11-10 (rada instytutu)

2016-11-03 mgr Maciej Huculak Funkcjonowanie przemysłu piwowarskiego w przestrzeni gospodarczej Polski w okresie transformacji (obrona pracy doktorskiej)

2016-10-20 mgr Michał Łyp Zróżnicowanie hydrodynamiki potoku średniogórskiego i jego morfologiczne skutki na przykładzie Stryszawki, Beskidy Zachodnie (obrona pracy doktorskiej)

2016-10-13 dr Agnieszka Wypych Cyrkulacyjne uwarunkowania zawartości pary wodnej w powietrzu nad Europą (koncepcja habilitacji)

2016-10-06 (rada instytutu)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional