http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Nauka


Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2014/2015


2015-05-28
czwartek
09:15
s. 1.0.1

Rada Instytutu

2015-06-25
czwartek
09:15
s. 1.0.1

Rada Instytutu

2015-06-29
poniedziałek

Koncepcja pracy doktorskiej
Referowanie koncepcji prac doktorskich I rok

2015-06-30
wtorek

Koncepcja pracy doktorskiej
Referowanie koncepcji prac doktorskich II rok

2015-09-15
wtorek

Koncepcja habilitacji
dr Grzegorz Micek
Bliskość geograficzna firm zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy ? relacje, mechanizmy i zmienność w czasie

Archiwum roku akademickiego 2014/2015

2015-05-14 mgr Adam Kołodziej Czasowo-przestrzenna zmienność niżówek w Karpatach (koncepcja pracy doktorskiej)

2015-05-07 (rada instytutu)

2015-04-09 (rada instytutu)

2015-03-26 Katarzyna Śliwa-Martinez Partnerstwo w rozwoju turystyki na obszarach objętych ochroną przyrody w Karpatach (obrona pracy doktorskiej)

2015-03-24 mgr inż. Said Nawar Digital soil mapping using spectroscopy and remote sensing: a case study from Egypt (obrona pracy doktorskiej)

2015-03-19 mgr Joanna Czado Czynniki i bariery przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta średniej wielkości na przykładzie Jarosławia (obrona pracy doktorskiej)

2015-03-05 (rada instytutu)

2015-02-26 mgr Wojciech Kurda Przemiany funkcji turystyczno-rekreacyjnej Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po 1989 roku (koncepcja pracy doktorskiej)

2015-01-29 (rada instytutu)

2015-01-15 mgr Wojciech Czarnecki Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie zjawisk meteorologicznych niebezpiecznych dla lotnictwa (koncepcja pracy doktorskiej)

2015-01-08 (rada instytutu)

2014-12-04 mgr Marta Michalska Społeczno-geograficzne uwarunkowania pieszego pieszego pielgrzymowania z Krakowa na Jasną Górę (na przykładzie pieszej pielgrzymki skałecznej) (obrona pracy doktorskiej)


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional