[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2015/2016


2016-06-02
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2016-06-16
czwartek
09:00

s. 1.21

Koncepcja habilitacji
dr Elżbieta Gorczyca
Rozwój górskich żwirodennych koryt uregulowanych pod wpływem ekstremalnych wezbrań

czwartek
11:00
s. 1.21

Obrona pracy doktorskiej
planowany termin obrony pracy doktorskiej

2016-06-30
czwartek

Koncepcja pracy doktorskiej
Prezentacje stanu wiedzy w zakresie pracy doktorskiej (I rok)

czwartek
09:15
s. 1.01

Rada Instytutu

2016-07-01
piątek

Koncepcja pracy doktorskiej
Prezentacje stanu wiedzy w zakresie pracy doktorskiej (I rok)

2016-07-04
poniedziałek

Koncepcja pracy doktorskiej
Prezentacje koncepcji pracy doktorskiej (II rok)

2016-09-29
czwartek
09:15

s. 1.01

Obrona pracy doktorskiej
Rezerwacja

Archiwum roku akademickiego 2015/2016

2016-05-19 Aplikacyjne aspekty wybranych badań klimatologicznych (prof. Zbigniew Ustrnul, dr Agnieszka Wypych, mgr Agnieszka Sulikowska) (seminarium naukowe)

2016-05-12 (rada instytutu)

2016-05-05 dr Zenon Nieckarz Ocena aktywności burzowej w różnych skalach przestrzennych w świetle pomiarów elektromagnetycznych (koncepcja habilitacji)

2016-05-05 mgr Krzysztof Jurczak Niskie inwersje temperatury powietrza w Dołach Jasielsko-Sanockich (koncepcja pracy doktorskiej)

2016-04-28 dr Joanna Zawiejska Współczesne przemiany koryt rzek karpackich i możliwości ich rewitalizacji (koncepcja habilitacji)

2016-04-21 dr Szymon Ciapała Możliwość wykorzystania metod dendrochronologicznych do obserwacji długoterminowego wpływu ruchu turystycznego na przyrodę (koncepcja habilitacji)

2016-04-14 dr Dominika Wrońska-Wałach Zastosowania nowych metod geomorfologicznych w badaniach rzeźby górskiej (seminarium naukowe)

2016-04-14 dr Piotr Kłapyta Zastosowanie nowych metod geomorfologicznych w badaniach rzeźby górskiej (seminarium naukowe)

2016-04-07 (rada instytutu)

2016-03-10 (rada instytutu)

2016-02-04 (rada instytutu)

2016-01-14 (rada instytutu)

2015-12-17 Uroczystość wręczenia Nagrody im. Wincentego Pola (inne)

2015-12-10 Prof. Michael Leitner Innovative Research on Spatial Crime Analysis, Modeling, and Mapping (seminarium naukowe)

2015-12-04 Uroczysta sesja z okazji 100-lecia urodzin Pana Profesora dr hab. Karola Bromka (inne)

2015-12-03 Prof. Stanley D. Brunn The geographies of growth and decline, challenges for geographical research (seminarium naukowe)

2015-12-03 (rada instytutu)

2015-11-12 (rada instytutu)

2015-10-22 mgr Krzysztof Płatkiewicz Zróżnicowanie przestrzenne wypadków i kolizji drogowych w Krakowie oraz jego uwarunkowania (obrona pracy doktorskiej)

2015-10-22 dr Tomasz Bryndal Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich (seminarium naukowe)

2015-10-15 dr Grzegorz Micek Bliskość geograficzna firm zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Relacje, mechanizmy i zmienność w czasie (koncepcja habilitacji)

2015-10-02 (rada instytutu)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional