http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Nauka


Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2014/2015


2015-09-10
czwartek
10:15
s. 1.0.1

Rada Instytutu

2015-09-17
czwartek
09:15
s. 1.01

Koncepcja habilitacji
dr Miłosz Jodłowski
Udostępnianie górskich parków narodowych w Europie - modele rozwiązań, zagrożenia, monitoring

2015-09-22
wtorek
09:15
s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej
mgr Edward Wlazło

wtorek
10:15

Koncepcja pracy doktorskiej
mgr Michał Jakiel
Zmiany struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w kontekście uwarunkowań planistycznych

2015-10-15
czwartek
09:15
s. 1.01

Koncepcja habilitacji
dr Grzegorz Micek
Bliskość geograficzna firm zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Relacje, mechanizmy i zmienność w czasie

2015-10-22
czwartek
09:15
s. 1.21

Seminarium naukowe
dr Tomasz Bryndal
Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich

Archiwum roku akademickiego 2014/2015

2015-06-30 Referowanie koncepcji prac doktorskich II rok (koncepcja pracy doktorskiej)

2015-06-29 Referowanie koncepcji prac doktorskich I rok (koncepcja pracy doktorskiej)

2015-06-25 (rada instytutu)

2015-06-16 mgr Andrzej Betlej Przeobrażenia społeczno-gospodarcze gminy Zarszyn w okresie transformacji systemowej kraju (obrona pracy doktorskiej)

2015-05-28 (rada instytutu)

2015-05-14 mgr Adam Kołodziej Czasowo-przestrzenna zmienność niżówek w Karpatach (koncepcja pracy doktorskiej)

2015-05-07 (rada instytutu)

2015-04-09 (rada instytutu)

2015-03-26 Katarzyna Śliwa-Martinez Partnerstwo w rozwoju turystyki na obszarach objętych ochroną przyrody w Karpatach (obrona pracy doktorskiej)

2015-03-24 mgr inż. Said Nawar Digital soil mapping using spectroscopy and remote sensing: a case study from Egypt (obrona pracy doktorskiej)

2015-03-19 mgr Joanna Czado Czynniki i bariery przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta średniej wielkości na przykładzie Jarosławia (obrona pracy doktorskiej)

2015-03-05 (rada instytutu)

2015-02-26 mgr Wojciech Kurda Przemiany funkcji turystyczno-rekreacyjnej Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po 1989 roku (koncepcja pracy doktorskiej)

2015-01-29 (rada instytutu)

2015-01-15 mgr Wojciech Czarnecki Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie zjawisk meteorologicznych niebezpiecznych dla lotnictwa (koncepcja pracy doktorskiej)

2015-01-08 (rada instytutu)

2014-12-04 mgr Marta Michalska Społeczno-geograficzne uwarunkowania pieszego pieszego pielgrzymowania z Krakowa na Jasną Górę (na przykładzie pieszej pielgrzymki skałecznej) (obrona pracy doktorskiej)


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional