http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Nauka


Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2015/2016


2015-12-03
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

czwartek
11:00
s. 1.21

Seminarium naukowe
Prof. Stanley D. Brunn
The geographies of growth and decline, challenges for geographical research

2015-12-10
czwartek
09:15

s. 1.21

Seminarium naukowe
Prof. Michael Leitner
Innovative Research on Spatial Crime Analysis, Modeling, and Mapping

2016-01-14
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2016-02-04
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2016-03-10
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2016-04-07
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2016-05-12
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2016-06-02
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2016-06-27
poniedziałek

Koncepcja pracy doktorskiej
Prezentacje stanu wiedzy w zakresie pracy doktorskiej

2016-06-28
wtorek

Koncepcja pracy doktorskiej
Prezentacje stanu wiedzy w zakresie pracy doktorskiej

2016-06-29
środa

Koncepcja pracy doktorskiej
Prezentacje koncepcji pracy doktorskiej

2016-06-30
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

Archiwum roku akademickiego 2015/2016

2015-11-12 (rada instytutu)

2015-10-22 mgr Krzysztof Płatkiewicz Zróżnicowanie przestrzenne wypadków i kolizji drogowych w Krakowie oraz jego uwarunkowania (obrona pracy doktorskiej)

2015-10-22 dr Tomasz Bryndal Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich (seminarium naukowe)

2015-10-15 dr Grzegorz Micek Bliskość geograficzna firm zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Relacje, mechanizmy i zmienność w czasie (koncepcja habilitacji)

2015-10-02 (rada instytutu)


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional