http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Publikacje
Varia
Dla studentów
Nauka


Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2013/2014


2014-09-25
czwartek
09:15
s. 1,21

Koncepcja pracy doktorskiej
mgr Justyna Liro
Przemiany przestrzeni sanktuariów na przykładzie wybranych ośrodków sanktuaryjnych w Polsce.

Archiwum roku akademickiego 2013/2014

2014-06-26 Referowanie koncepcji prac doktorskich - II rok studiów doktoranckich (cz.2) (seminarium naukowe)

2014-06-25 Referowanie koncepcji prac doktorskich - II rok studiów doktoranckich (cz.1) (seminarium naukowe)

2014-06-18 Referowanie - I rok studiów doktoranckich (seminarium naukowe)

2014-06-17 mgr Dominik Kaim ,, Wykorzystanie powtórzonej fotografii naziemnej w badaniach zmian pokrycia terenu wybranych obszarów Karpat Polskich" (obrona pracy doktorskiej)

2014-06-12 (rada instytutu)

2014-05-22 mgr Jakub Taczanowski ,,Wpływ zróżnicowanych uwarunkowań politycznych i gospodarczych na rozwój sieci kolejowej wybranych krajów powstałych po rozpadzie Austro-Węgier" (obrona pracy doktorskiej)

2014-05-15 mgr Natalia Tokarczyk Przyrodnicze uwarunkowania procesu zarastania wybranych polan reglowych w parkach narodowych Polskich Karpat (koncepcja pracy doktorskiej)

2014-05-08 (rada instytutu)

2014-04-24 mgr Tomasz Tłuszcz Wybrane granice regionalne Niecki Nidziańskiej w koncepcji ,, matryca-płat-korytarz." (obrona pracy doktorskiej)

2014-04-17 mgr Maciej Liro Ewolucja żwirodennych koryt rzecznych powyżej budowli piętrzących - na przykładzie dorzecza Dunajca (koncepcja pracy doktorskiej)

2014-04-10 (rada instytutu)

2014-03-27 mgr Sławomir Szot Kierunki adwekcji powietrza w dolnej troposferze nad Europą. (koncepcja pracy doktorskiej)

2014-03-11 dr Anna Michno kolokwium habilitacyjne (posiedzenie zamknięte) (inne)

2014-03-06 (rada instytutu)

2014-02-27 mgr Sebastian Pełech Termiczne warunki odczuwalne w profilu wysokościowym (Zakopane-Kasprowy Wierch) (koncepcja pracy doktorskiej)

2014-02-20 mgr Paweł Kotas Cechy zmienności typów cyrkulacji w Polsce w ujęciu mezoskalowym (koncepcja pracy doktorskiej)

2014-02-06 (rada instytutu)

2014-01-30 mgr Karol Janas Tożsamość terytorialna mieszkańców i wartościowanie przestrzeni Nowej Huty (obrona pracy doktorskiej)

2014-01-30 mgr Łukasz Kowalski Modelowanie optymalnej lokalizacji dla działalności sportowo-rekreacyjnej w aglomeracji krakowskiej (koncepcja pracy doktorskiej)

2014-01-16 dr inż. Marta Cebulska Maksymalne przepływy prawdopodobne i ich zastosowanie (seminarium naukowe)

2014-01-16 dr Janusz Siwek Przemiany składu chemicznego wód źródlanych na Wyżynach Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej na przełomie wieków XX i XXI (koncepcja habilitacji)

2014-01-14 dr Józef Żychowski (UP) kolokwium habilitacyjne (posiedzenie zamknięte ) (inne)

2014-01-09 (rada instytutu)

2013-12-19 Uroczyste wręczenie nagrody im. Wincentego Pola (inne)

2013-12-19 dr Pavel Samonil Polygenetic development of forest soils: Anomaly or rule? (inne)

2013-12-12 mgr Ewelina Mocior Ocena potencjału poznawczo-edukacyjnego krajobrazu wybranych obszarów województwa małopolskiego i jego wykorzystanie w świetle koncepcji usług ekosystemowych (koncepcja pracy doktorskiej)

2013-12-05 mgr Agata Warchalska-Troll Wpływ obszarów chronionych na rozwój społeczno-gospodarczy terenów górskich w różnych skalach przestrzennych (koncepcja pracy doktorskiej)

2013-11-28 (rada instytutu)

2013-10-31 (rada instytutu)

2013-10-17 mgr Kinga Krzesiwo Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w Karpatach Polskich (obrona pracy doktorskiej)

2013-10-10 Portal Informacyjny UJ - składanie i akceptowanie wniosków urlopowych, przekazywanie uprawnień, ogólna obsługa serwisu (szkolenie wewnętrzne dla Pracowników IGiGP) (inne)

2013-10-03 (rada instytutu)


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional