Technologie Informacji Geograficznej
w gospodarce przestrzennej
innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku
 
 
O projekcie
22 kwietnia 2016 r. w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbyła się konferencja naukowa pt. "Nowe koncepcje studiów II stopnia w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej". Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu specjalistów reprezentujących uczelnie z całej Polski. Konferencja była okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat nauczania geografii i gospodarki przestrzennej, a także wdrażania nowych rozwiązań w kontekście zmieniającego się rynku pracy.

      

Więcej zdjęć z konferencji: http://www.gis.geo.uj.edu.pl/zdjecia_z_konferencji.zip

Publikację pokonferencyjną można znależć tu: Nowe koncepcje studiow.pdf
Działania
Finansowanie
Aktualności
Kontakt
Prezentacje uczestników konferencji znajdują się tu:

A.Szablowska-Midor.pptx
A.Rzeńca.pdf
M. Andrzejewska.pdf
M.Frankowicz.pptx
M.Płaziak, T.Rachwał.pptx
P.Trzepacz.ppt
T.Kudłacz.pptx
  W dniach 17-18 marca 2016 roku w Lublinie odbyły się Targi Edukacyjne. Odwiedziło je ponad 9,5 tys. osób. Podczas Targówzostał zaprezentowany nowy kierunek studiów "e-gospodarka przestrzenna". Oferta studiów spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających
       Ogłaszamy

Miło nam poinformować, że kierunek e-gospodarka przestrzenna otrzymał certyfikat przyznawany najbardziej innowacyjnym i nowoczesnym kierunkom i programom studiów na polskich uczelniach.

Certyfikaty przyznano jako wynik Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, który organizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Kierunek e-gospodarka przestrzenna we wszystkich obszarach oceny uzyskał maksymalną liczbę punktów, co skutkowało nie tylko przyznaniem certyfikatu, ale także uzyskaniem szczególnego wyróżnienia jakim jest Laur Innowacji (który otrzymało kilkanaście kierunków w Polsce).

Certyfikat LAUR INNOWACJI.pdf

  
 

18 listopada 2015 roku w gmachu Akadamii Górniczo-Hutniczej odbył się Krakowski GIS-Day. Pracownicy i studenci Zakładu Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zaprezentowali możliwości i wyniki badań oraz ofertę dydaktyczną IGIGP związane z wykorzystaniem technik informacji geograficznej.
Nowy kierunek studiów "e-gospodarka przestrzenna" wzbudził duże zainteresowanie studentów odwiedzających imprezę.


                    


 
2 października 2015 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016. W tym dniu został oficjalnie zainaugurowany nowy kierunek studiów II stopnia - "e-gospodarka przestrzenna".
Studia na I roku rozpoczęło 39 studentów.
W dniu inauguracji studenci otrzymali tablety, z których będą korzystać w czasie studiów opartych w dużej mierze na nauczaniu e-learningowym.
W inauguracji wzięli udział przedstawiciele Rady Pracodawców, którzy współtworzyli program nowego kierunku studiów, oraz przedstawicielka Funduszu Stypendualnego i Szkoleniowego finansującego powstanie kierunku "e-gospodarka przestrzenna" w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni (projekt e-Geo). 

     


25 września 2015 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbyły wykłady i warsztaty w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców. Były one adresowane głównie do uczniów liceów, gimnazjów oraz studentów pierwszych lat studiów. Podczas MNN została zaprezentowana oferta studiów e-gospodarka przestrzenna.
  


23 kwietnia 2015 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej odbył się Ogólnopolski Dzień Geografa. W tym święcie geografów uczestniczyli zarówno uczniowie szkół średnich, jak i studenci I i II stopnia. Podczas Dnia Geografa został zaprezentowany nowy kierunek studiów "e-gospodarka przestrzenna". Wzbudził on bardzo duże zainteresowanie, zwłaszcza uczestników studiów I stopnia.


       
 


  W dniach 30-31 marca 2015 roku w Gdańsku odbyły się Targi Akademia. Są to największe targi edukacyjne na Pomorzu, organizowane przez Uniwesytet Gdański. Każdego roku targi odwiedza ponad 10 tys. młodych ludzi. Podczas Targów Akademia został zaprezentowany nowy kierunek studiów "e-gospodarka przestrzenna". Oferta studiów spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. 
       


  16 marca 2015 roku w Collegium Maximum UJ odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego został zaprezentowany nowy kierunek studiów "e-Gospodarka przestrzenna". Oferta nowego kierunku studiów spotkała się z dużym zainteresowaniem potencjalnych kandydatów na studia w IGiGP UJ.


  5 lutego 2015 roku odbyło się seminarium poświęcone programowi i treściom nauczania studiów e-Gospodarka przestrzenna. Seminarium było platformą wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami treści programowych, potencjalnymi pracodawcami oraz uczestnikami nowego kierunku studiów. Było przy okazji okazją do zaprezentowania nowego kierunku studiów szerszemu gronu studentów IGiGP UJ. W seminarium uczestniczyło ponad 40 osób.
       


  17 grudnia 2014 roku Senat UJ podjął uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów: „e-gospodarka przestrzenna” od roku akademickiego 2015/2016, oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/74962510/uchw_nr_161_2014.pdf
   
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych