Technologie Informacji Geograficznej
w gospodarce przestrzennej
innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku
 
O projekcie

Projekt Technologie Informacji Geograficznej: innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku (e-Geo) finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz ze środków krajowych. Wartość dofinansowania wynosi 658 687,65 PLN.

     

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Działania
Finansowanie
Zespół
Aktualności
Kontakt
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych