Technologie Informacji Geograficznej
w gospodarce przestrzennej
innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku
 
 
O projekcie Koordynator projektu:
dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.40
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 52 99
e-mail: jkozak@gis.geo.uj.edu.pl
Działania
Finansowanie
Zespół Biuro projektu:
Katarzyna Wasak
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.43
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 53 03
e-mail: katarzyna.wasak@uj.edu.pl
Aktualności
Kontakt
 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych