Technologie Informacji Geograficznej
w gospodarce przestrzennej
innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku
 
 
O projekcie
Koordynator projektu:

dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.40
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5299
e-mail: jkozak@gis.geo.uj.edu.pl


Komitet sterujący:

dr hab. Jarosław Balon
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geografii Fizycznej
ul. Gronostajowa 7, pok. 2.39
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5283
e-mail: j.balon@geo.uj.edu.pl

Prof. dr hab. Bolesław Domański
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Rozwoju Regionalnego
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.28
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5335
e-mail: boleslaw.domanski@uj.edu.pl

dr hab. Marek Drewnik
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb
ul. Gronostajowa 7, pok. 2.33
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5361
e-mail: marek.drewnik@uj.edu.pl


Rada Programowa:

dr hab. Jarosław Balon
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geografii Fizycznej
ul. Gronostajowa 7, pok. 2.39
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5283
e-mail: j.balon@geo.uj.edu.pl

dr hab. Krzysztof Gwosdz
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Rozwoju Regionalnego
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.27
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5334
e-mail: k.gwosdz@geo.uj.edu.pl

dr Miłosz Jodłowski
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geografii Fizycznej
ul. Gronostajowa 7, pok. 2.38
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5274
e-mail: m.jodlowski@uj.edu.pl

dr hab. Anna Michno
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geomorfologii
ul. Gronostajowa 7, pok. 2.34
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5271
e-mail: a.michno@geo.uj.edu.pl

dr Robert Pawlusiński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.05
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5290
e-mail: robert.pawlusinski@uj.edu.pl

dr hab. Katarzyna Piotrowicz
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Klimatologii
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.34
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5326
e-mail: k.piotrowicz@uj.edu.pl

dr Piotr Trzepacz
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.18
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5234
e-mail: piotr.trzepacz@uj.edu.pl


Koordynatorzy modułów:

dr hab. Jarosław Balon
Koordynator modułu Zarządzanie projektami
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geografii Fizycznej
ul. Gronostajowa 7, pok. 2.39
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5283
e-mail: j.balon@geo.uj.edu.pl

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka
Koordynator modułów Proseminarium magisterskie, Seminarium magisterskie oraz Pracownia magisterska
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geografii Religii
ul. Gronostajowa 7, pok. 2.45
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5286
e-mail: elzbieta.bilska-wodecka@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Bolesław Domański
Koordynator modułu Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Rozwoju Regionalnego
ul. Gronostajowa 7, pok. 2.25
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5335
e-mail: boleslaw.domanski@uj.edu.pl

dr Elżbieta Gorczyca
Koordynator modułu Prognozy środowiskowe
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geomorfologii
ul. Gronostajowa 7, pok. 2.34
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5271
e-mail: e.gorczyca@geo.uj.edu.pl

dr Katarzyna Gorczyca
Koordynator modułu Techniki opracowania dokumentów planistycznych: studium i plan
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
e-mail: katarzyna.gorczyca@uj.edu.pl

dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Koordynator modułu Obszary chronione
Instytut Nauk o Środowisku
Zespół Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środowiskowej
ul. Gronostajowa 7., pok. 3.1.15
30-387 Kraków
tel. +48 664 5202
e-mail: m.grodzinska-jurczak@uj.edu.pl

dr hab. Krzysztof Gwosdz
Koordynator modułu Rewitalizacja miast
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Rozwoju Regionalnego
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.27
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5334
e-mail: k.gwosdz@geo.uj.edu.pl

dr Miłosz Jodłowski
Koordynator modułów Opracowania ekofizjograficzne oraz Oceny oddziaływania na środowisko
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geografii Fizycznej
ul. Gronostajowa 7, pok. 2.38
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5274
e-mail: m.jodlowski@uj.edu.pl

dr Arkadiusz Kołoś
Koordynator modułu Modele i narzędzia w gospodarce przestrzennej
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.48
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5318
e-mail: arkadiusz.kolos@uj.edu.pl 

dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ
Koordynator modułów Metodologia nauk, Metody nauki na odległość oraz Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.40
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5299
e-mail: jkozak@gis.geo.uj.edu.pl

dr Grzegorz Micek
Koordynator modułu Narzędzia wsparcia procesów decyzyjnych w gospodarce przestrzennej i biznasie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Rozwoju Regionalnego
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.06
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5331
e-mail: g.micek@uj.pl

dr hab. Anna Michno
Koordynator modułów Gospodarka przestrzenna na obszarach górskich, Gospodarka Przestrzenna w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym oraz Gospodarka przestrzenna na obszarach wyżynnych
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geomorfologii
ul. Gronostajowa 7, pok. 2.34
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5271
e-mail: a.michno@geo.uj.edu.pl

dr Katarzyna Ostapowicz
Koordynator modułu Analiza i wizualizacja danych przestrzennych
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.42
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5300
e-mail: kostapowicz@gis.geo.uj.edu.pl

dr Małgorzata Pietrzak
Koordynator modułu Rozwój zawodowy
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Geografii Religii
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.19
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5298
e-mail: malgorzata.pietrzak@geo.uj.edu.pl

dr Wojciech Szymański
Koordynator modułu Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.28
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5264
e-mail: w.szymanski@uj.edu.pl

dr Mateusz Troll
Koordynator modułu Modele i bazy danych przestrzennych
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.42
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5300
e-mail: mtroll@gis.geo.uj.edu.pl

dr Piotr Trzepacz
Koordynator modułów Transport oraz Geomarketing
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.18
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5234
e-mail: piotr.trzepacz@uj.edu.pl


Biuro projektu:

mgr Katarzyna Wasak
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.43
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5303
e-mail: katarzyna.wasak@uj.edu.pl

Zespół ds. e-learningu:

mgr Aneta Szablowska-Midor
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
ul. Gronostajowa 7, pok. 3.46
30-387 Kraków
tel. +48 12 664 5301
e-mail: aszablowska@gis.geo.uj.edu.pl
Działania
Finansowanie
Zespół
Aktualności
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych