[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Dyrekcja Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Dyrekcja, sekretariaty

Dyrektor IGiGP UJ

dr hab. Marek Drewnik

tel. +48 12-664-5252

Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich

dr hab. Jarosław Balon

tel. +48 12-664-4353

Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Jacek Kozak

tel. +48 12-664-5252

Sekretarz naukowy

dr Piotr Kłapyta

tel. +48 12-664-5325

Sekretariat ogólny

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.03

mgr Sylwia Kruszec

tel. +48 12-664-52-50, fax: +48 12-664-5385
email: sekretariat@geo.uj.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 9:00-12:30 oraz 13:00-14:00


mgr inż. Justyna Felenczak

tel. +48 12-664-5261
email: justyna.felenczak@uj.edu.pl

mgr Paweł Jezioro

tel. +48 12-664-5257
email: pawel.jezioro@uj.edu.pl

Barbara Piskorz

tel. +48 12-664-5360

mgr inż. Elżbieta Tarkowska

tel. +48 12-664-5244
email: elzbieta.tarkowska@uj.edu.pl

Dziekanat ds. studenckich

Kierunek geografia

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a (budynek Instytutu Nauk Geologicznych), pok. 1.08

mgr Anna Strzelec

tel. +48 12-664-5243
email: geografia.stacjonarne@uj.edu.pl

Kierunek e-gospodarka przestrzenna

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a (budynek Instytutu Nauk Geologicznych), pok. 1.08

mgr Ewa Kwiatkowska

tel. +48 12-664-4355
email: studia.ing@uj.edu.pl

Pomoc materialna

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a (budynek Instytutu Nauk Geologicznych), pok. 1.09

Aleksandra Lelek

tel. +48 12-664-5246, fax: +48 12-664-4303
email: aleksandra.lelek@uj.edu.pl

Studia doktoranckie

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a (budynek Instytutu Nauk Geologicznych), pok. 1.09

mgr Elżbieta Krąż

tel. +48 12-664-4356
email: wgig.doktoranci@uj.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu

 ds studenckich (I i II stopień)ds studiów doktoranckich
Poniedziałek10:00 - 13:0010:00 - 13:00
Wtorek10:00 - 13:0010:00 - 13:00
Środa10:00 - 13:0010:00 - 13:00
Czwartek10:00 - 13:0010:00 - 13:00
Piąteknieczynny10:00 - 13:00

Proszę na bieżąco sprawdzać ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich i ds doktoranckich, czy nie nastąpiły zmiany.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-14

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional