[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Studia doktoranckie

O studiach

Program studiów

Stypendia

Przewód i rozprawa doktorska

Kontakt

Wzory dokumentów


<< Back     Next >>

Rekrutacja

Informacje na temat szczegółowego harmonogramu naboru oraz zasad rekrutacji na studia III stopnia w dziedzinie: nauki o Ziemi, w dyscyplinie: geografia dostępne są na stronach systemu ERK Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.erk.uj.edu.pl, www.rekrutacja.uj.edu.pl)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-29

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional