[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Niestacjonarne studia geograficzne

Niestacjonarne studia geograficzne

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Program studiów

Sekretariat studiów zaocznych


<< Back     Next >>

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Zasady rekrutacji

3-letnie niestacjonarne licencjackie studia na kierunku Geografia.
Specjalności: geografia fizyczna, gospodarka przestrzenna.

Uwaga. Zawiesza się rekrutację w na rok akademicki 2013/14

Rejestracja kandydatów na studia pierwszego stopnia (licencjackie) odbywać się będzie poprzez Elektroniczną Rejestrację Kandydatów (ERK). Każdy kandydat samodzielnie rejestruje się poprzez stronę WWW systemu:

http://www.rekrutacja.uj.edu.pl

z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto ERK oraz wypełniają formularz elektroniczny.

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rejestracji na studia na Uniwersyteciue Jagiellońskim można uzyskać na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku geografia można uzyskać w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, tel (012) 664-52-44) lub w Dziale Rekrutacji na Studia UJ (Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków, ul, Gołębia 24)
tel.(012)663-14-01
tel.(012)663-14-08
tel.(012)663-14-09
e-mail:rekrutacja@uj.edu.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00.

<< Back     Next >>


(1) (-2-) (3) (4) (5)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-09-16

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional