[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Niestacjonarne studia geograficzne

Niestacjonarne studia geograficzne

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Program studiów


<< Back  

Sekretariat studiów zaocznych

mgr inż Elżbieta Tarkowska
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. LO .13
tel. 12-664-5244

Kierownik studiów zaocznych

Prof. dr hab. Zygmunt Górka
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.38
tel. 12-664-5319

<< Back  


(1) (2) (3) (4) (-5-)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-09-16

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional