[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Niestacjonarne studia geograficzne - turystyka

Studia I stopnia (licencjackie)

Zasady rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Sekretariat studiów


  Next >>

Niestacjonarne studia geograficzne o specjalności turystyka

Celem studiów jest kształcenie specjalistów z zakresu geografii oraz gospodarki turystycznej, posiadających wiedzę geograficzną oraz umiejętności w zakresie organizacji turystyki i wypoczynku, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi oraz sektorem turystycznym na różnych szczeblach administracji samorządowej.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych szeroko rozumianego sektora usług turystycznych, samorządach regionalnych i lokalnych, a także organizacjach turystycznych; mogą pracować również jako nauczyciele geografii na wszystkich poziomach nauczania (po zaliczeniu odpowiednich zajęć pedagogicznych) oraz jako nauczyciele w szkołach turystycznych.

Studia obejmują trzy lata studiów licencjackich (studia I stopnia) z możliwością kontynuacji nauki na uzupełniających dwuletnich studiach magisterskich (studia II stopnia). Uzupełniające studia magisterskie trwają 2 lata.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i są płatne. Zajęcia odbywają się średnio 2-3 razy w miesiącu - w soboty i w niedziele.

Program studiów geograficznych o specjalności turystyka

Lista kursów obligatoryjnych na studiach I stopnia

Lista kursów obligatoryjnych na studiach II stopnia
(dot. osób rozpoczynających studia przed 2012/13)

Lista kursów obligatoryjnych na studiach II stopnia
(dot. osób rozpoczynających studia od 2012/13)

Lista kursów do wyboru podawana jest w osobnym ogłoszeniu.

  Next >>


(-1-) (2) (3) (4)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-21

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional