[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Niestacjonarne studia geograficzne - turystyka

Niestacjonarne studia geograficzne o specjalności turystyka

Zasady rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Sekretariat studiów


<< Back     Next >>

Studia I stopnia (licencjackie)

3-letnie niestacjonarne studia geograficzne o specjalności turystyka
(z możliwością kontynuacji na studiach magisterskich).

Uwaga. Rekrutacja zawieszona.

<< Back     Next >>


(1) (-2-) (3) (4)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-21

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional