[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Niestacjonarne studia geograficzne - turystyka

Niestacjonarne studia geograficzne o specjalności turystyka

Studia I stopnia (licencjackie)

Zasady rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)


<< Back  

Sekretariat studiów

Sekretarz studiów niestacjonarnych

mgr Anna Wilk
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7,
pok. L.0.13 (główny budynek Kampusu, parter),
tel. +48/12/ 664-52-45
oraz pok. 3.05,
tel. +48/12/664-52-90

Kierownik studiów niestacjonarnych I i II stopnia

dr Robert Faracik
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.04
tel. +48/12/ 664-52-91
e-mail: robert.faracik@uj.edu.pl

<< Back  


(1) (2) (3) (-4-)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-21

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional