[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Niestacjonarne studia geograficzne - turystyka

Niestacjonarne studia geograficzne o specjalności turystyka

Studia I stopnia (licencjackie)

Sekretariat studiów


<< Back     Next >>

Zasady rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

2-letnie niestacjonarne uzupełniające studia magisterskie na kierunku geografia - specjalność turystyka

Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie jest ukończenie studiów licencjackich I stopnia na kierunku geografia lub kierunkach pokrewnych ze specjalnością studiów magisterskich.

Bliższe informacje na stronie http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Absolwenci studiów licencjackich na innych kierunkach niż geografia zobligowani będą do uzupełnienia różnić programowych w toku studiów niestacjonarnych II stopnia. Zakres różnic programowych ustalany będzie indywidualnie dla każdego studenta. Różnice programowe są odpłatne (dodatkowa opłata).

W bieżącym roku akademickim obowiązywać będzie czesne w wysokości 4000 zł za I rok płatne ratach.

<< Back     Next >>


(1) (2) (-3-) (4)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-21

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional