[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia)

2019-01-17

1. Śniadania u Geografów: spotkanie z himalaistą Leszkiem Cichym
dr Piotr Trzepacz

2019-01-16

2. Metody badań geografii turyzmu - egzamin 22 stycznia
dr hab. Mirosław Mika

2019-01-15

3. Ochrona środowiska - egzamin
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

2019-01-14

4. Egzamin z Geografii ludności i demografii
dr hab. Andrzej Zborowski

5. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego-egzamin
dr Lidia Luchter

6. Geografia turyzmu, Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - egzamin z przedmiotu
dr Magdalena Kubal-Czerwińska

2019-01-12

7. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 15.01.2019
dr hab. Anita Bokwa

2019-01-04

8. Odwołany dyżur Dyrektora ds. studenckich 8 stycznia
mgr Anna Strzelec


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (5)

1. Rejestracja na przedmioty w Studium Pedagogicznym II semestr

2. Dyżury Dyrektora ds. studenckich w styczniu

3. Godziny otwarcia Dziekanatu - kierunek Geografia 21-25 stycznia

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego – ćw. 18.01.19

Studia doktoranckie (3)

1. Odwołany dyżur dziekanatu doktoranckiego - 8 stycznia, wtorek

2. Dziekanat ds. studiów doktoranckich

3. Promocje doktorskie - zaproszenie

Ogłoszenia o konsultacjach (8)

1. K.Ostafin 21 I -> 24 I

2. Aneta Pawłowska - zmiana godzin konsultacji 17 stycznia

3. dr P. Trzepacz - odwołane konsultacje w dniu 17.01

Więcej >>>

Inne (2)

1. Śniadania u Geografów: spotkanie z himalaistą Leszkiem Cichym

2. KMTPNiS - zajęcia 8.01.2019

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional