[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Kierunek e-GEO (II stopnia)

2019-01-10

1. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego – ćw. 18.01.19
dr Agnieszka Nowak


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (5)

1. Rejestracja na przedmioty w Studium Pedagogicznym II semestr

2. Dyżury Dyrektora ds. studenckich w styczniu

3. Godziny otwarcia Dziekanatu - kierunek Geografia 21-25 stycznia

Więcej >>>

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (10)

1. Egzamin Podstawy geografii człowieka 28 stycznia 2019

2. Geografia turystyczna Polski - egzamin

3. Wybrane problemy turystyki światowej - egzamin

Więcej >>>

Studia doktoranckie (1)

1. Odwołany dyżur dziekanatu doktoranckiego - 8 stycznia, wtorek

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. Konsultacje - A.Cygankiewicz

2. A.Wypych - konsultacje w sesji zimowej

3. K.Ostafin 21 I -> 24 I

Więcej >>>

Inne (2)

1. Śniadania u Geografów: spotkanie z himalaistą Leszkiem Cichym

2. KMTPNiS - zajęcia 8.01.2019

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional