Antoni Jackowski, Izabela Sołjan

10. Zjazdy, kongresy


 
Ważną rolę w rozwoju krakowskiej geografii odgrywały różne zjazdy, konferencje czy kongresy. W historii ośrodka szczególne znaczenie miały tzw. Zjazdy Koleżeńskie Geografów Krakowskich (1928, 1939), które miały charakter ogólnopolski, a uczestniczyli w nich również geografowie, którzy kończyli inne uczelnie.

 

I Zjazd Koleżeński Geografów Krakowskich 2-4 lutego 1928 r. Sala obrad.

I Zjazd Koleżeński Geografów Krakowskich 2-4 lutego 1927 r. Instytut Geograficzny UJ, Grodzka 64, 
spotkanie towarzyskie. Od lewej m. in.: W. Kubijowicz, M. Dobrowolska, E. Romer, L. Sawicki,
S. Niemcówna, w głębi J. Smoleński.


 

II. Zjazd Koleżeński Geografów Krakowskich dedykowany był pamięci Ludomira Sawickiego. W dniu 3 lutego 1939 r. w hallu Instytutu przy ul. Grodzkiej 64 odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą temu uczonemu (PO LEWEJ). W uroczystości uczestniczyli m. in. rektor UJ prof. T. Lehr-Spławiński, rektor UW prof. W. Antoniewicz (uczeń Sawickiego), żona Profesora Maria Sawicka. Replika tablicy znajduje się w budynku IGiGP UJ na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ. NAC 1-N-3015. 


 

Kraków był głównym organizatorem odbywającego się w Polsce II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów (1927). Organizacja spoczywała przede wszystkim na barkach L. Sawickiego.

IKC 1927 nr 123 (6 V) s. 7


Instytut aktywnie uczestniczył w organizacji oraz w przygotowaniu programu merytorycznego XIV Kongresu Międzynarodowej Unii Geograficznej (Warszawa, 23-31 sierpnia 1934). Geografowie krakowscy (J. Smoleński, W. Ormicki) opracowali trasy, wydali przewodniki i prowadzili wycieczki kongresowe w Tatry i na Podhale, na Śląsk, a także oprowadzali gości po Krakowie. 

 

PO PRAWEJ: IKC 1934 nr 235 (25 VIII) s. 13

PONIŻEJ: Przewodniki wycieczkowe dla uczestników Kongresu MUG przygotowane przez J. Smoleńskiego i W. Ormickiego. 

 

Uczestnicy XIV Kongresu Międzynarodowej Unii Geograficznej (Warszawa 23-31 sierpnia 1934) z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Auli w Collegium Novum widoczni m. in. delegaci Szkocji, Węgier, Japonii, Belgii, Anglii, Rumunii, Jugosławii, Bułgarii, Francji. Przy drzwiach siedzi J. Smoleński, który podejmował uczestników Kongresu w Krakowie. (Zbiory NAC)


 
W dniu 19 listopada 1949 r. w Instytucie Geograficznym UJ odbyły się uroczystości związane z 100. rocznicą utworzenia pierwszej w Polsce Katedry Geografii (PONIŻEJ: plakietka i program, zbiory Arch. PAN W-wa). W tym dniu w hallu Instytutu (ul. Grodzka 64) odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą męczeństwu J. Smoleńskiego i W. Ormickiego. Replika tablicy znajduje się w obecnej siedzibie Instytutu na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ. 


W dniach 22-24 kwietnia 1999 r. odbył się w Instytucie Kongres Geografów Polskich, związany z Jubileuszem 150.lecia utworzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszej polskiej Katedry Geografii.

PO PRAWEJ: Na obchody związane z Jubileuszem 150-lecia utworzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszej w Polsce Katedry Geografii (22-24 kwietnia 1999 r.) zjechało z całej Polski wielu znamienitych geografów. Przyjęcie dla uczestników w salach Urzędu Miasta wydał Prezydent M. Krakowa prof.. A. Gołaś (przemawia). Obok z prawej prof. A. Jackowski, Dziekan Wydz. BiNoZ. Uroczystości uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Słowianki”. (Fot. M. Baścik)

 

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przygotowanie stron oraz oprawa graficzna: Marek Drewnik