Antoni Jackowski, Izabela Sołjan

16. Sławni wychowankowie krakowskiej geografii (wybór)


Antoniewicz Włodzimierz (1893-1973), późniejszy rektor UW,
Babicz Józef (1926-2005), profesor Instytutu Historii Nauki PAN,
Berezowski Stanisław (1910-1986), profesor Szkoły Głównej Handlowej,
Bromek Karol (1915-2002), profesor UJ,
Buczek Karol (1902-1983), profesor PAN,
Bujak Franciszek (1875-1953), profesor UJ, UW i UJK we Lwowie,
Chełmicki Wojciech (1952-2011), profesor UJ,
Czeppe Zdzisław (1917-1991), profesor UJ,
Czort Tadeusz (1904 -1940), doktor UJ,
Dobija Antoni (1947-1991), doktor geografii UJ,
Dobrowolska Maria (1895-1984), profesor UP,
Dynowska-Balcer Irena de (1929-1995), profesor UJ,
Flis Jan (1912-1993), profesor UJ i UP,
Gadomski Adam (1894-1942), doktor UJ, 
Gajda Roman (1906-1972), działacz polonijny,
Groch Jerzy (1948-2000), dr hab. UJ,
Hess Mieczysław (1931-1979), profesor i rektor UJ,
Hołub-Pacewiczowa Zofia (1895-1979), doktor geografii, prof. Uniwersytetu w Londynie,
Jarosz Stefan (1903-1958), podróżnik,
Jurczyński Juliusz (1889-1972), nauczyciel, profesor UŁ,
Klimaszewski Mieczysław (1908-1995), profesor UWr, profesor i rektor UJ,
Kłapa Mieczysław (1916-2002), klimatolog, 
Leszczycki Stanisław (1907-1996), profesor UJ, UW, PAN, Prezydent MUG
Łomniewski Kazimierz (1907-1978), profesor UG,
Maryański Andrzej (1924-1995), profesor UP i UE,
Mikulski Mieczysław (1927-2003), profesor UE,
Milata Władysław (1911-1954), profesor UJ,
Mileska Maria Irena (1908-1988), doktor UW,
Mochnacki Rodion (1898-1981), profesor UP,
Nałkowski Wacław (1851-1911), jeden z twórców nowoczesnej polskiej geografii,
Niemcówna Stanisława (1891-1961), nauczyciel, dydaktyk geografii,
Ormicka Maria Irena (1900-1984), doktor geografii, pracownik UJ i nauczycielka,
Ormicki (Nussbaum) Wiktor Rudolf (1898-1941), profesor UJ,
Pokorny Jerzy (1922-2002), doktor geografii UJ,
Ratajski Lech (1921-1977), profesor UW,
Ręgorowicz Ludwik (1888-1970), działacz oświatowy,
Sarnicki Jan (1904-1985), rysownik, nauczyciel, 
Schnayder Edward (1926-2001), bibliotekarz,
Simche Zdzisław (1905-1940), nauczyciel, doktor geografii UJ,
Słupik January (1937-1982), pracownik PAN,
Stanoch Julian (1902-1942), nauczyciel,
Staśko Józef (1900-1978), nauczyciel,
Szaflarski Józef (1908-1989), profesor UJ i UŚ, 
Tlałka Alicja (1937-2002), dr hab. UJ,
Trafas Kazimierz (1939-2004), profesor UJ,
Tyczyńska Maria (1928-1997), doktor geografii UJ,
Walczak Wojciech (1916-1984), profesor UWr,
Warszyńska Jadwiga (1925-2011), profesor UJ,
Weigt Herkulan (1880-?), klimatolog,
Widacki Wojciech (1943-2006), profesor UJ,
Wilgat Tadeusz (1917-2005), profesor UMCS,
Winid Bogodar (1922-1998), profesor UW,
Wrzosek Antoni (1908-1983), profesor UE Wrocław i UJ,
Zarychta Apoloniusz (1899-1972), działacz polonijny,
Żmuda Stefan (1926-2007), profesor UŚ.


PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przygotowanie stron oraz oprawa graficzna: Marek Drewnik