Antoni Jackowski, Izabela Sołjan

19. DODATKI

 

Wybrane doktoraty z zakresu geografii w latach 1828 - 1950 (łącznie ok. 60)

 

 
1828 – Jan Kanty – Steczkowski,
1832 – Teofil Żebrawski, 
1860 – Eugeniusz Arnold Janota,
1866 – Feliks Berdau,
1899 – Franciszek Bujak, 
1909 – Herkulan Weigl,
1918 – Stanisława Niemcówna,
1920 – Jerzy Loth,
1921 – Mrazkówna [Dobrowolska] Maria,
1923 – Adam Gadomski, 
1923 –Włodzimierz Kubijowicz,
1924 – Rodion Mochnacki,
1926 – Maria Ormicka,
1926 – Wiktor (Nussbaum) Ormicki,
1927 – Zofia Hołub – Pacewicz, 
1930 – Kazimierz Łomniewski,
1931 – Marian Gotkiewicz, 
1931 – Józef Szaflarski,
1932 – Zdzisław Simche,
1932 – Stefan Jarosz, 
1933 – Mieczysław Klimaszewski,
1933 – Stanisław Leszczycki,
1933 – Antoni Wrzosek,
1937 – Władysław Milata,
1938 – Zofia Figlewicz, 
1945 – Edward Rühle,
1945 – Wojciech Walczak,
1946 – Stanisław Berezowski,
1950 – Jan Flis.

Maria i Wiktor Ormiccy po uroczystej promocji doktorskiej, czerwiec 1926 r.,  Collegium Novum, Sala Senacka. Za nimi od lewej: J. Smoleński (recenzent) oraz L. Sawicki (promotor).


Habilitacje z zakresu geografii w latach 1868 – 1947

1868 – Antoni Rehman, zakres: geografia botaniczna
1876 – Franciszek Czerny-Schwarzenberg, zakres: geografia powszechna.
1880 – Antoni Rehman, rozszerzenie habilitacji o geografię i systematykę roślin
1910 – Jerzy Smoleński, zakres: geografia fizyczna.
1910 – Ludomir Sawicki, zakres: geografia 
1928 – Włodzimierz Kubijowicz, zakres: antropogeografia Europy Wschodniej.
1930 – Wiktor Ormicki, zakres: geografia gospodarcza.
1930 – Bogdan Zaborski, zakres: geografia fizyczna.
1936 – Stanisław Srokowski, zakres: geografia regionalna.
1939 – Józef Szaflarski, zakres: geografia fizyczna. 

Jerzy Smoleński.  portret rysunkowy, około 1935. Autor nieznany. Arch. Nauki PAN i PAU, sygn. fot. nr 14402

 

Bezpośrednio po II. wojnie światowej Instytut Geograficzny UJ odegrał podstawową rolę w rozwoju samodzielnej kadry naukowej. W latach 1945-1947 Eugeniusz Romer doprowadził do habilitacji na Uniwersytecie Jagiellońskim siedmiu geografów, którzy później objęli kierownictwo różnych uniwersyteckich placówek geograficznych w Polsce. Byli to:

1945 – Stanisława Leszczycki, zakres: geografia ogólna. 
1945 – Jan Dylik, zakres: geografia ogólna ze szczególnym uwzględnieniem antropogeografii.
1946 – Maria Kiełczewska – Zaleska, zakres: geografia ze szczególnym uwzględnieniem antropogeografii.
1946 – Aleksander Kosiba, zakres: geografia ogólna.
1946 – Adam Malicki, zakres: geografia ogólna.
1946 – Stanisław Pietkiewicz, rozszerzenie zakresu habilitacji z geografii fizycznej na geografię ogólną.
1947 – Mieczysław Klimaszewski, zakres: geografia fizyczna. 
Ponadto w 1946 r. habilitację z zakresu: geografii historycznej przeprowadził Jan Natanson - Leski.
 

Od lewej: Antoni Wrzosek, Mieczysław Klimaszewski


Geografowie we władzach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rektorzy:  
prof. Mieczysław Klimaszewski 1964-1972
prof. Mieczysław Hess 1977-1981

Dziekani Wydziału Filozoficznego:
prof. Franciszek Czerny-Schwarzenberg 1891-1893
prof. Jerzy Smoleński 1937

Dziekani Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi:
prof. Antoni Wrzosek 1964-1969 
prof. Mieczysław Hess 1972-1975
prof. Antoni Jackowski 1993-1999
prof. Kazimierz Krzemień 2005-2012.

 

Uroczystość w Auli Collegium Novum. Pierwszy z lewej J. Smoleński
(Dziekan Wydz. Filozof.), drugi Rektor UJ W. Szafer, 1937 r.


Dyrektorzy

Ludomir Sawicki 1916-1928
Jerzy Smoleński 1928-1940
Józef Szaflarski 1945 styczeń
Eugeniusz Romer 1945 luty-listopad
Stanisław Leszczycki 1945 listopad –1 946 listopad
Józef Szaflarski 1946 grudzień - 1949 wrzesień
Mieczysław Klimaszewski 1949 październik - 1978
Mieczysław Hess 1978-1981
Bronisław Kortus 1981-1991
Antoni Jackowski 1991-1994
Ludwik Kaszowski 1994-1996
Kazimierz Krzemień 1996-1999
Antoni Jackowski 1999-2005
Bolesław Domański 2005-2012
Marek Drewnik od 2012

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przygotowanie stron oraz oprawa graficzna: Marek Drewnik