Aktualności

Obrona pracy magisterskiej

Miło nam poinformować, że Lidia Baściuk, studentka studiów magisterskich na kierunku e-gospodarka przestrzenna, obroniła prace magisterską dotycząca wykorzystania GIS&T w przemyśle filmowym. Gratulujemy!!!

Konferencja ForestSAT 2018 (Maryland, USA, 01-05/10/2018)

Ewa Grabska, Katarzyna Ostapowicz i Anna Zielonka uczestniczyły w konferencji ForestSAT 2018 w Maryland (01-05/10/2018), na której zaprezentowały wyniki badań związanych z wykorzystaniem danych Landsat, Sentinel i LiDAR w detekcji zmian obszarów leśnych, kartowaniu składu gatunkowego lasu oraz szacowaniu biomasy. Więcej informacji tutaj

Staże na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie

Członkinie zespołu RS4FOR – Ewa Grabska oraz Anna Zielonka odbyły miesięczne staże w Geomatics Lab na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Był to dla nich bardzo produktywny pobyt, podczas którego konsultowały swoje dotychczasowe oraz przyszłe badania z pracownikami Geomatics Lab. Wygłosiły one również prezentacje na temat swoich dotyczasowych badań w ramach […]

IUFRO 125th Anniversary Congress 2017

Ewa Grabska wzięła udział w 125 Kongresie Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO) we Fryburgu Bryzgowijskim. Zaprezentowała wyniki swoich badań na temat wykorzystania danych z inwentaryzacji leśnych do klasyfikacji gatunków drzew na obrazach Sentinel-2A. Książkę abstraktów mozna zobaczyć tutaj.

Badania terenowe w Beskidzie Śląskim

W ramach kursu „Collaborative project in GIS I” studenci SUM (geografia, specjalność GIS) wraz ze studentami z Instytutu Geografii Uniwersytetu Humboldta z Berlina wzięli udział w badaniach terenowych w Beskidzie Śląskim, w nadleśnictwach Węgierska Górka i Wisła.

6 Spotkanie Konwencji Karpackiej

Katarzyna Staszyńska wzięła udział w 6 Spotkaniu Konwencji Karpackiej (6th Meeting of the Carpathian Convention Working Group on Sustainable Forest Management and Workshop on balancing bioenergy production and sustainable forest management in Mountains Areas) w Sopronie, gdzie zaprezentowała główne cele naszego projektu.

Page 1 Page 2