[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Historia geografii

2014

Okładka1. Jackowski A., 2014, Kalendarium dziejów geografii polskiej (wybór), History of Geography in Poland (selected items), IGiGP UJ, Kraków.

 

2012

Okładka1. Harasimiuk K.A., 2012, Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939, IGiGP UJ, Kraków.

 

2011

Okładka1. Jackowski A. (red.), 2011, Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941), IGiGP UJ, Kraków.

 

2010

Okładka1. Baścik M. (red.), 2010, Irena de Dynowska-Balcer. 1929-1995. PRO MEMORIA, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Jackowski A., Michno A. (red.), 2010, PAMIĘTAMY... Geografia polska w latach II wojny światowej, IGiGP UJ, Kraków.

 

2009

Okładka1. Jackowski A., Sołjan I., 2009, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV-XXI wiek), IGiGP UJ, Kraków.

 

2006

Okładka1. Jackowski A., Sołjan I. (red.), 2006, Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca, IGiGP UJ, Kraków.

 

2005

Okładka1. Jędrychowski I. (red.), 2005, 25 lat Zakładu Kartografii i Teledetekcji, IGiGP UJ, Kraków.

 

2000

nul1. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 2000, Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku T. V, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

 

1999

nul1. Domański B., Widacki W. (red.), 1999, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia T. IV, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

nul2. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Dzieje Katedry i Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1999 T. I, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

nul3. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim T. III , [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

nul4. Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego T. II, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional