[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 1997 roku

Jan Paweł II -

Jan Paweł II - "Pielgrzym wśród pielgrzymów"

Jackowski A. (red.), 1997, Jan Paweł II - "Pielgrzym wśród pielgrzymów", Peregrinus Cracoviensis, z.5..

Nakład wyczerpany.

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 s. 7-10

Wstęp

Pełny tekst w języku polskim (28 KB)

Jan Nalaskowski OSPPE 

 s. 11-38

Sanktuarium w nauczaniu Jana Pawła II

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (122 KB)

Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska, Ludwik Kaszowski OSPPE, Alicja Marciniak, Halina Matlak, Izabela Sołjan 

 s. 39-60

Geografia pielgrzymek Jana Pawła II

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.6 MB)

ks. Adam Kubiś 

 s. 61-72

Przesłania pielgrzymkowe Jana Pawła II do krakowskiego środowiska teologicznego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (65 KB)

ks. Stefan Misiniec 

 s. 73-88

Przesłania pielgrzymkowe Jana Pawła II do świata kultury

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (80 KB)

Oktawian Roman Jusiak OFM 

 s. 89-102

Młodzieńcze pielgrzymki Karola Wojtyły do Kalwarii Zebrzydowskiej a fenomen Sanktuarium Kalwaryjskiego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (220 KB)

Stanisław Dziedzic 

 s. 103-116

Słowiański pieśniarz na gościńcach Pana. O młodzieńczych peregrynacjach w juweniliach poetyckich Karola Wojtyły

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (300 KB)

Edmund Świerczek OFM 

 s. 117-126

Znaczenie Sanktuarium Kalwaryjskiego w wypowiedziach i tekstach Ojca Świętego Jana Pawła II

The Significance of the Kalwaria Zebrzydowska Sanctuary in the Holy Father John Paul II's statements and texts

Summary: As the title indicates, the aim of the analysis is not only to concentrate on the description of The Kalwaria Sanctuary, so often met in the Pope's statements and books. Following the flow of his thoughts, we have alsotried to emphasize the significance or in other words the sense he found there and subsequently presented to pilgrims and readers of his books. While talking about the Kalwaria Sanctuary, the Pope does not concentrate on the phenomenal side, but rather, referring to his childhood, tries to show what he himself searched for in Kalwaria and how, very slowly, he had discovered the beaming mystery overfilling this holy place. His discoveries of the 'internal mystery' of Kalwaria were accomplished in prayers with St Mary, whom he entrusted with his life (Totus Tuus). In the circle of 'beaming mystery' of the Kalwaria Sanctuary the Pope perceives a closely joined mystery of Mother and Son, i.e. Mary and Jesus. A vivid representation of this unity are The Paths of St Mary and Jesus in Kalwaria, which both cross and merge. Within the circle of this mystery and this path each pilgrim can and should perceive his place. It seems that all such considerations, made during numerous private and official pilgrimages to Kalwaria, were later reflected in the Pope's many later messages, like for example Redemptoris Mater encyclical.

Peregrinus Cracoviensis, 1997, z.5, s. 117-126.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst w języku polskim (63 KB)

ks. Józef Makselon 

 s. 127-138

Wpływ Jana Pawła II na Polaków

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (439 KB)

ks. Maciej Ostrowski 

 s. 139-154

Turystyka w myśli Jana Pawła II

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (212 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional