[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2000

Nowy klejnot w koronie Krakowa

Nowy klejnot w koronie Krakowa

Jackowski A. (red.), 2000, Nowy klejnot w koronie Krakowa, Peregrinus Cracoviensis, z.9.

Reviewers: ks. Maciej Ostrowski

ISSN 1425-1922

Language: Polish

Contents

Kardynał Franciszek Macharski 

 pp. 7-8

Przedmowa

Full text in Polish (311 KB)

Franciszek Ziejka  

 pp. 9-10

Nowy klejnot w koronie Krakowa

Full text in Polish (29 KB)

Jan Paweł II  

 pp. 11-16

Kościół raduje się i dziękuje za wielkie dzieła Boże. Homilia wygłoszona na Placu Św. Piotra w Rzymie podczas beatyfikacji ks. Stanisława Kazimierczyka, o. Ludwika z Casorii, m. Pauli Montal Fornés, m. Marii Angeli Truszkowskiej i s. Faustyny Kowalskiej 18 kwietnia 1993 r.

Full text in Polish (45 KB)

Jan Paweł II  

 pp. 17-18

Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 7 czerwca 1997 r.

Full text in Polish (33 KB)

Jan Paweł II  

 pp. 19-22

Dar Boży dla naszych czasów. Homilia wygłoszona na Placu Św. Piotra w Rzymie podczas Mszy świętej kanonizacyjnej 30 kwietnia 2000 r.

Full text in Polish (42 KB)

Franciszek Mróz  

 pp. 23-40

Szlakiem św. s. Faustyny Kowalskiej

Full text in Polish (283 KB)

Elżbieta Siepak ZMBM  

 pp. 41-54

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Posłannictwo s. Faustyny

Full text in Polish (75 KB)

Elżbieta Siepak ZMBM  

 pp. 55-80

Zasadnicze rysy duchowości s. Faustyny

Full text in Polish (119 KB)

ks. Jan Machniak  

 pp. 81-98

Mistyka św. s. Faustyny Kowalskiej na tle tradycji chrześcijańskiej Zachodu

Full text in Polish (81 KB)

Tadeusz Dionizy Łukaszuk OSPPE  

 pp. 99-110

Myśl teologiczna obrazu Miłosierdzia Bożego w orędziu św. Faustyny Kowalskiej

Full text in Polish (71 KB)

bp Paweł Socha  

 pp. 111-144

Rozwój kultu Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie

Full text in Polish (139 KB)

Antoni Jackowski  

 pp. 145-156

Łagiewniki w systemie ośrodków pielgrzymkowych Polski i świata

Full text in Polish (62 KB)

Izabela Sołjan, Halina Matlak  

 pp. 157-166

Pielgrzymowanie do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Full text in Polish (483 KB)

Nazaria Dłubak ZMBM, Elżbieta Siepak ZMBM  

 pp. 167-170

Uroczystości kanonizacyjne s. Faustyny Perspektywy rozwoju sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach

Full text in Polish (39 KB)

 

 pp. 171-176

Perspektywy rozwoju sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach

Full text in Polish (40 KB)

 

 pp. 177-180

Kalendarium życia św. s. Faustyny Kowalskiej

Full text in Polish (30 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional