[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2000 roku

Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku T. V

Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 2000, Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku T. V, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Teresa Czyż

ISBN 83-911124-3-8, 83-88424-06-8 (t. 5)

Język publikacji: polski

Cena: 15.75 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Od Redakcji 

Część wstępna 

Prof. dr hab. Aleksander Koj - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego  - Do Kongresu Geografii Polskiej

Prof. dr hab. Antoni Jackowski - Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi  - Do Kongresu Geografii Polskiej

Franciszek kardynał Macharski - Metropolita Krakowski  - Do Kongresu Geografii Polskiej

Ryszard Masłowski - Wojewoda Malopolski  - Do Kongresu Geografii Polskiej

Prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki - Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN  - Do Kongresu Geografii Polskiej

Część I. Geografia Krakowska 

Bronisław Kortus   - Jubileusz geografii krakowskiej i geografii polskiej

Ks. bp dr Stanisław Smoleński   - Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi, powierzonej przez Stwórcę człowiekowi

Franciszek Ziejka   - O geografii, poezji i ... togach

Henryk Maruszczak   - Geografia fizyczna w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1877-1999 na tle ogólnopolskim

Stanisław Liszewski   - Krakowska geografia społeczno-ekonomiczna na tle dorobku geografii polskiej

Zdzisław Mikulski   - Związki geografii krakowskiej i warszawskiej w ujęciu historycznym

Henryk Maruszczak   - Epizod "lubelski" w działalności naukowej Ludomira Sawickiego, profesora geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego

F.E. Ian Hamilton   - Uwagi o współpracy brytyjsko-polskiej w zakresie geografii

Horst Förster   - Doświadczenia ze współpracy z Krakowem i geografami polskimi

Guido Müller   - Współpraca Instytutów Geografii w Salzburgu i Krakowie

Peter Jordan   - Współpraca geografów polskich z Austriackim Instytutem Europy Wschodniej i Południowowschodniej

Gino De Vecchis   - Kraków-Rzym: owocna współpraca na polu geografii

Część II. Geografia w XXI wieku 

Zbyszko Chojnicki   - Perspektywiczne problemy badawcze geografii

Leszek Starkel   - Wprowadzenie do dyskusji o geografii fizycznej

Andrzej Richling   - Wpływ zintegrowanych badań nad środowiskiem przyrodniczym na rozwój nauk geograficznych

Jan Falkowski   - Refleksje nad stanem obecnym i przyszłością geografii

Ewelina Kantowicz   - Czy problem interakcji człowiek-środowisko jest przebrzmiały dla geografii?

Henryk Maruszczak   - O paradygmatach w geografii fizycznej

Andrzej Kostrzewski   - Monitoring środowiska przyrodniczego w geografii fizycznej

Janina Lewińska   - Uwagi dotyczące monitoringu środowiska

Barbara Obrębska-Starklowa   - Refleksje dotyczące rozwoju klimatologii

Andrzej T. Jankowski   - Uwagi na temat badań hydrologicznych w Polsce

Adam Kotarba   - Perspektywy badań geomorfologii dynamicznej u progu trzeciego tysiąclecia

Wojciech Widacki   - Przydatność badań geograficznych i GIS a przyszłość geografii

Bronisław Kortus   - Polska geografia społeczno-ekonomiczna wobec nowych wyzwań

Adam Jelonek   - Geografia i jej rola kulturotwórcza

Lech Pakuła   - Refleksje o funkcji geografii oraz problemach organizacji i popularyzacji jej badań

Józef Adamczyk   - O właściwy program geografii szkolnej

Część III.  

Posłanie do Społeczeństwa Polskiego 

Lista uczestników Kongresu Geografii Polskiej 

Życzenia nadesłane z okazji Jubileuszu 150. rocznicy utworzenia Katedry Geografii 

Bibliografia opracowań odnoszących się do Jubileuszu Geografii Krakowskiej (1849-1999) 

Jubileusz w fotografii 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional