[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowo¶ci wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Pielgrzymki jako element kultury religijnej

Pielgrzymki jako element kultury religijnej

Jackowski A., Sołjan I. (red.), 2002, Pielgrzymki jako element kultury religijnej, Peregrinus Cracoviensis, z.12.

Recenzje: ks. Maciej Ostrowski

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Cena: 15.75 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwo¶ć złożenia zamówienia przez internet.

Spis tre¶ci

Redakcja "Peregrinusa Cracoviensis" 

 s. 7-9

Wspomnienie Jurka

Pełny tekst w języku polskim (40 KB)

Maria da Graça Mouga Poças Santos 

 s. 11-28

The Sacred Space of Fatima as Perceived and Experienced by Foot Pilgrims

\"textZarys tre¶ci Pełny tekst w języku polskim (451 KB)

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 29-50

¦rodowisko przyrodnicze a sacrum

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (330 KB)

Wojciech Mruk 

 s. 51-66

Zaplecze techniczne pielgrzymowania i warunki pobytu p±tników w Ziemi ¦więtej w drugiej połowie XIV w.

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (101 KB)

Halina Matlak 

 s. 67-82

Synagogi jako przykład kultury materialnej Żydów w Europie

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (240 KB)

Anna Skalik 

 s. 83-100

Ko¶ciół greckokatolicki w Polsce po II wojnie ¶wiatowej - zmiany w strukturze i przestrzeni geograficznej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (514 KB)

O. Mariusz Tabulski OSPPE 

 s. 101-115

Grupa - wspólnota pielgrzymkowa (religijna) jako miejsce - ¶rodowisko i ¶rodek edukacji

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (103 KB)

Andrzej Datko 

 s. 117-140

Człowiek w przestrzeni symbolicznej. Struktura oraz sakralne i społeczne funkcje pielgrzymek na przykładzie p±tnictwa do Wejherowa i Swarzewa

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (263 KB)

Wiktor Szymborski 

 s. 141-152

Kilka uwag o pielgrzymkach króla Kazimierza Jagiellończyka

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (89 KB)

Kazimiera Jakacka-Mikulska 

 s. 153-169

Pielgrzymki w literaturze przełomu XIX i XX wieku. Emil Zola, Joris-Karl Huysmans i Władysław Reymont

Pilgrimages in the literature of the turn of 19th and 20th centuries.

Summary: The paper attempts to compare Emil Zola’s Lourdes, Joris-Karl Huysmans’ Les Foules de Lourdes and Władysław Reymont’s Pielgrzymka do Jasnej Góry. All three pieces were written over a century ago and constitute interesting examples of ‘pilgrimage literature’, without being religionist.
The novels of the naturalist Zola and the convertist Huysmans, as well as the journalist report by the literary debuting Reymont are connected by the topic of pilgrimaging to a site of the Virgin Mary’s cult, namely Lourdes and Częstochowa. Despite being written at almost the same time, the three literary pieces were an expression of quite different inspiration the authors had drawn from participating in pilgrimages, and of quite different views.
The Zola’s novel, written in the spirit of naturalism, confronts two circles of values; on the one hand religion identified as superstition, naivety and the timeless desire for a miracle protection from death and on the other hand reason, science and progress, which according to Zola, are the sole remedy for suffering and the only way for the development of humanity. The story of father Froment and Maria, the two main characters of Lourdes, serves as a consistent illustration of the premise, which favours the scientific understanding of the world.
The novel by the convertist Joris-Karl Huysmans, while in dialogue with the Zola’s book, is similarly stark in presenting caricature features of the pilgrimaging community and manifests distrust for literal understanding of miracles. In Les Foules de Lourdes, the paramount issue is an attempt to guess, to decode the sign of Bernadette’s revelations as part of the long history of Virgin Mary’s revelations in France and attestation to the living dialogue between God and man. Huysmans consciously positions himself as the narrator and by assuming an extremely personal point of view gives his novel the air of a pilgrim’s personal diary.
The two French novels provide and interesting context to Reymont’s literary debut written at the same time, as Zola’s famous Lourdes. In his journalist’s report Pielgrzymka do Jasnej Góry (A pilgrimage to Jasna Góra), Reymont describes a traditional foot pilgrimage to the town of Częstochowa (the Polish equivalent to Lourdes) in all its variety. The long and tiresome road is conductive to the development of unique human relationship and inner calm. Reymont shows the process of spiritual transformation of the main character and narrator: a sceptical journalist, a removed observer and a man who by experiencing the community of pilgrimage surprises himself to regain faith.
Each of the three literary works renders an important feature of the phenomenon of pilgrimaging and of the nature of holy places. The artistic form of literature inspired by pilgrim-religiousness does not necessary draw universal acclaim - sometimes it causes controversy and polemics, such as in the case of a discussion which ensued around Zola’s and Huysmans’ novels.

Peregrinus Cracoviensis, 2002, z.12, s. 153-169.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst w języku polskim (266 KB)

Agata Mirek 

 s. 171-187

Zostały by modlić się za Rosję. Działalno¶ć Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej na WileńszczyĽnie w latach 1945-1991

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (262 KB)

Barbara Skowron-Charif 

 s. 189-198

Losy wizerunków maryjnych z terenów wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (252 KB)

Izabela Kapera 

 s. 199-207

Ruch pielgrzymkowy do Szczyrzyca

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (155 KB)

Józef Belgrau 

 s. 209-223

Sianowo - Sanktuarium Królowej Kaszub

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (98 KB)

Lucyna Przybylska 

 s. 225-237

Sieć ko¶ciołów parafialnych w Gdyni

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (241 KB)

Alicja Zoń 

 s. 239-256

Pielgrzymka ¶ladami ¶w. Jana Sarkandra

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (128 KB)

Maciej Ostrowski 

 s. 257-268

Na misji w Boliwii

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (213 KB)

Anna Krogulska 

 s. 269-295

Integracyjne znaczenie wspólnych pieszych pielgrzymek dla plemion afrykańskich

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (344 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional