[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Faculty of Geography and Geology
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2004

Transformacja Doliny dolnej Nidzicy w holocenie

Transformacja Doliny dolnej Nidzicy w holocenie

Michno A., 2004, Transformacja Doliny dolnej Nidzicy w holocenie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 98.

Reviewers: dr hab. Zbigniew Śnieszko

ISBN 83-88424-30-0

Language: Polish

Cena: 13.65 PLN (5% tax included).

pdfElectronic version of the book is aviable (4.85 MB)

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

1. Wstęp 

  1.1. Zarysowanie problemu ....9

  1.2. Dotychczasowy stan badań ....9

  1.3. Cel pracy ....12

  1.4. Obszar badań ....12

  1.5. Metody badań ....13

2. Uwarunkowania rozwoju rzeźby dorzecza dolnej Nidzicy 

  2.1. Budowa geologiczna ....16

  2.2. Współczesne warunki klimatyczne i charakterystyka hydrologiczna obszaru ....17

  2.3. Pokrywa glebowa i współczesna szata roślinna ....19

3. Rzeźba dorzecza dolnej Nidzicy 

  3.1. Wierzchowiny i stoki ....21

  3.2. Formy dolinne ....22

  3.3. Wyższe poziomy terasowe i rzeźba dna doliny dolnej Nidzicy ....24

  3.4. Współczesne procesy morfogenetyczne ....28

4. Rozwój osadnictwa prahistorycznego w dorzeczu dolnej Nidzicy 

  4.1. Rozpoznanie archeologiczne w obszarze badań ....30

  4.2. Rozwój osadnictwa prahistorycznego ....32

  4.3. Wpływ działalności człowieka na przekształcenie rzeźby ....41

5. Osady dna doliny dolnej Nidzicy 

  5.1. Budowa dna doliny Nidzicy w rejonie Hołdowca (I) ....43

  5.2. Budowa dna doliny Nidzicy w rejonie Kazimierzy Małej (II) ....46

  5.3. Budowa dna doliny Nidzicy w rejonie Cła (III) ....50

  5.4. Budowa dna doliny Nidzicy w rejonie Bejsc (IV) ....51

  5.5. Budowa dna doliny Nidzicy w rejonie Morawian (V) ....52

  5.6. Budowa dna doliny w odcinku ujściowym Nidzicy (VI) ....55

6. Główne serie osadów budujących dno doliny dolnej Nidzicy 

  6.1. Osady piaszczysto-żwirowe ....56

  6.2. Węglanowe osady drobnoziarniste ....57

  6.3. Osady mineralno-organiczne ....57

  6.4. Mada mineralna ....59

7. Osady budujące dna bocznych dolin   61

8. Rozwój doliny dolnej Nidzicy w holocenie 

  8.1. Wpływ naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego na rozwój doliny dolnej Nidzicy ....64

  8.2. Porównanie rozwoju doliny dolnej Nidzicy z ewolucją wybranych dolin obszarów lessowych ....70

9. Wnioski  ....75

Spis wykorzystanych materiałów archiwalnych  ....77

Bibliografia  ....78

Summary - The Development of the Lower Nidzica River Valley During the Holocene Age  ....89

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego  ....93

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional