[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii

Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii

Bokwa A., Ustrnul Z. (red.), 2004, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii, IGiGP UJ, Kraków.

Język publikacji: polski

Cena: 15.75 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

 

 

Strona tytułowa, spis treści

Pełny tekst w języku polskim (72 KB)

Stanisław Węglarczyk 

 s. 11-18

Wybrane problemy stosowania metod statystycznych

Pełny tekst w języku polskim (425 KB)

Joanna Wibig 

 s. 21-29

O filtrowaniu szeregów czasowych

Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Krzysztof Fortuniak 

 s. 31-51

Wybrane metody poszukiwania okresowej zmienności w szeregach klimatycznych

Pełny tekst w języku polskim (2.5 MB)

Maciej Feliks 

 s. 53-61

O średniej rocznej temperaturze w Warszawie w ujęciu falkowym

Pełny tekst w języku polskim (807 KB)

Zbigniew Ustrnul 

 s. 65-88

Metody analizy przestrzennej w badaniach klimatologicznych

Pełny tekst w języku polskim (2.2 MB)

Michał Marosz 

 s. 89-99

Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w klasyfikacji pola wirowości ruchu powietrza nad Europą

Pełny tekst w języku polskim (821 KB)

Marek Nowosad 

 s. 101-120

Z metodyki wydzielania sezonów cyrkulacyjnych

Pełny tekst w języku polskim (2.9 MB)

Jarosław Gabała 

 s. 121-135

Zastosowanie analizy skupień do wydzielenia kompleksów pogodowych sprzyjających wystąpieniu wysokich i niskich stężeń zanieczyszczeń w Tarnowie

Pełny tekst w języku polskim (1.7 MB)

Anita Bokwa 

 s. 137-147

Wykorzystanie analizy skupień do typologii dziennego przebiegu pionowych gradientów temperatury powietrza w przygruntowej warstwie powietrza na Pogórzu Wielickim

Pełny tekst w języku polskim (820 KB)

Krzysztof Jarzyna 

 s. 149-160

Zastosowanie wybranych metod statystycznych w określaniu wpływu lokalnej i wielkoskalowej sytuacji meteorologicznej na warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie

Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Bogdan H. Chojnicki, Marek Urbaniak, Janusz Olejnik 

 s. 161-166

Analiza wybranych charakterystyk statystycznych zbiorów wartości prędkości wiatru wykorzystywanych w obliczeniach strumieni masy i energii metodą kowariancji wirów

Pełny tekst w języku polskim (545 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional