[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Przewodnik do sesji terenowej

VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Przewodnik do sesji terenowej "Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych"

Kotarba A., Rączkowska Z. (red.), 2005, VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Przewodnik do sesji terenowej "Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych", IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (4.42 MB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional