[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2006 roku

Zlewnia. Właściwości i procesy

Zlewnia. Właściwości i procesy

Pociask-Karteczka J. (red.) , 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków.

ISBN 978-83-233-2274-0

Język publikacji: polski

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional