[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 1996 roku

Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność.

Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność.

Warszyńska J. (red.), 1996, Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność., Wyd. UJ, Kraków.

ISBN 83-233-0852-7

Język publikacji: polski

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional