[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne

Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne

Matuszko D., 2009, Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne, Wyd. UJ, Kraków.

Więcej informacji na stronach Wydawnictwa UJ.

ISBN 978-83-233-2762-2

Język publikacji: polski

Zakup publikacji możliwy jest m.in. za pośrednictwem stron internetowych Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional