[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Janusz Fedirko 

 s. 7-30

Jerzy Wala - znawca gór wysokich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (3.7 MB)

Dominik Kaim, Natalia Kolecka 

 s. 31-45

Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej

Land cover changes in the Polish Tatra Mountains using ground-based repeat photography

Zarys treści: W pracy przedstawiono zmiany pokrycia terenu na obszarze Tatr Polskich określone za pomocą metody powtórzonej fotografii naziemnej. Jako materiały źródłowe wykorzystano 5 archiwalnych fotografii z połowy XX w., które powtórzono w latach 2005-2009. Analizę przestrzenną treści zdjęć wykonano z wykorzystaniem regularnej siatki kwadratów, w których określano kategorie pokrycia terenu. Przyjęta metoda umożliwia wykorzystanie w badaniach fotografii pochodzących z różnych źródeł (pocztówki, albumy, publikacje), które często nie mogą być dokładnie dopasowane geometrycznie do zdjęć współczesnych. Wyniki pokazały, że w rozpatrywanych okresach nastąpił względny przyrost powierzchni zajętych przez las i kosodrzewinę od 25 do 50%, zależnie od lokalizacji. Przyczyną zachodzących zmian pokrycia terenu było znaczne ograniczenie antropopresji, związane z utworzeniem Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Słowa kluczowe: zmiany pokrycia terenu, metoda powtórzonej fotografii naziemnej, Tatry

Słowa kluczowe (w języku angielskim): land cover changes, ground-based repeat photography, Tatra Mountains

Prace Geograficzne, 2010, z. 123, s. 31-45.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku polskim (1.2 MB)

Jan Niedźwiecki 

 s. 47-62

Wybrane kateny geoekologiczne w Kotle Goryczkowym Świńskim i Kotle Zielonego Stawu Gąsienicowego w Tatrach

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.7 MB)

Hanna Hajdukiewicz 

 s. 63-81

Późnovistuliański i holoceński rozwój dolin dorzecza Małoszówki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.6 MB)

Andrzej Kacprzak, Mariusz Klimek, Patrycja Wójcik-Tabol, Marcin Żyła 

 s. 83-98

Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.5 MB)

Paulina Domińczak, Daniel Okupny 

 s. 99-110

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (621 KB)

Marek Ciechowski 

 s. 111-127

Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (1.3 MB)

Piotr Trzepacz 

 s. 129-142

Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (121 KB)

Urszula Kossowska-Cezak 

 s. 143-149

Fale upałów i okresy upalne - metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst w języku polskim (241 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional