[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geoekologia"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu

Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu

Ziaja W., Jodłowski M. (red.), 2014, Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-640089-02-2

Język publikacji: polski

Cena: 35.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

 

 

Strony tytułowe, spis treści

Pełny tekst w języku polskim (160 KB)

Wiesław Ziaja, Miłosz Jodłowski 

 s. 10-wrz

Przedmowa

Pełny tekst w języku polskim (22 KB)

Wojciech Maciejowski, Wiesław Ziaja 

 s. 11-32

Środowisko przyrodnicze i krajobraz w badaniach i nauczaniu Profesor Krystyny German

Pełny tekst w języku polskim (397 KB)

Tadeusz J. Chmielewski, Agnieszka Kułak 

 s. 33-51

Struktura fizjonomiczna krajobrazu

Pełny tekst w języku polskim (16.0 MB)

Jarosław Balon 

 s. 53-61

O dwóch szkołach wyróżniania i klasyfikacji geokompleksów

Pełny tekst w języku polskim (77 KB)

Jacek Kozak, Małgorzata Luc, Katarzyna Ostapowicz, Elżbieta Ziółkowska 

 s. 63-84

Pozyskiwanie i analiza danych o pokryciu terenu a badania struktury przestrzennej krajobrazu

Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski 

 s. 85-106

Regionalizacja fizycznogeograficzna Karpat Zachodnich - studium metodologiczne

Pełny tekst w języku polskim (757 KB)

Ewelina Mocior  

 s. 107-123

Korytarze w krajobrazie Bieszczadów Wysokich na przykładzie zlewni Potoku Nasiczniańskiego

Pełny tekst w języku polskim (278 KB)

Agnieszka Nowak 

 s. 125-138

Struktura granicy rolno-leśnej w Pasmach Magurskich (Beskid Niski)

Pełny tekst w języku polskim (905 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 139-150

Chmury jako element krajobrazu

Pełny tekst w języku polskim (809 KB)

Krzysztof Ostafin, Wiesław Ziaja 

 s. 151-168

Struktura i ewolucja krajobrazu masywu górskiego Tsjebysjovfjellet na Spitsbergenie

Pełny tekst w języku polskim (16.6 MB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional