[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2013 roku

Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki

Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki

Pawlusiński R. (red.), 2013, Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-96-0

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

 

 

Strona tytułowa, spis treści

Pełny tekst w języku polskim (48 KB)

Robert Pawlusiński 

 

Słowo wstępne

Pełny tekst w języku polskim (27 KB)

Stanisław Liszewski 

 s. 13-22

Geograficzne uwarunkowania turystyki

Pełny tekst w języku polskim (74 KB)

Grzegorz Gołembski 

 s. 23-40

Badania i edukacja w sektorze turystyki w Polsce - wyzwania dla środowiska naukowego

Pełny tekst w języku polskim (117 KB)

Włodzimierz Kurek 

 s. 41-46

Turystyka a środowisko. Współczesne problemy badawcze

Pełny tekst w języku polskim (55 KB)

Antoni Jackowski 

 s. 47-59

Rola Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozwoju badań naukowych w dziedzinie turystyki w Polsce

Pełny tekst w języku polskim (96 KB)

Andrzej Kowalczyk 

 s. 61-72

Relacje zachodzące między rozwojem transportu lotniczego a rozwojem turystyki

Pełny tekst w języku polskim (126 KB)

Ewa Dziedzic 

 s. 73-83

Trendy rozwojowe branży hotelarsko-gastronomicznej w Polsce. Analiza ekonomiczna

Pełny tekst w języku polskim (86 KB)

Agnieszka Niezgoda 

 s. 85-92

Wpływ mody na rozwój turystyki

Pełny tekst w języku polskim (69 KB)

Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel, Daria E. Jaremen 

 s. 93-104

Wybrane aspekty turystyki społecznej w Polsce i Republice Czeskiej. Analiza komparatystyczna

Pełny tekst w języku polskim (129 KB)

Franciszek Mróz, Łukasz Mróz 

 s. 105-119

Nowe trendy w turystyce religijnej

Pełny tekst w języku polskim (333 KB)

Bartosz Bończak 

 s. 121-134

Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej

Pełny tekst w języku polskim (98 KB)

Joanna Kowalczyk-Anioł 

 s. 135-147

Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów - baby boomers versus pokolenie przedwojenne

Pełny tekst w języku polskim (139 KB)

Adrian P. Lubowiecki-Vikuk, Zbigniew Podgórski 

 s. 149-158

Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej

Pełny tekst w języku polskim (129 KB)

Paweł Stelmach 

 s. 159-167

Możliwości i ograniczenia prognozowania rozwoju rynku turystyki biznesowej w Polsce

Pełny tekst w języku polskim (88 KB)

Katarzyna Czernek 

 s. 169-177

Znaczenie dyfuzji wiedzy dla współpracy podmiotów w regionie turystycznym

Pełny tekst w języku polskim (73 KB)

Justyna Majewska 

 s. 179-188

Funkcja turystyczna gminy a występowanie dostawców ICT na obszarach zróżnicowanych pod względem turystycznego rozwoju

Pełny tekst w języku polskim (198 KB)

Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz 

 s. 189-198

Determinanty kształtowania usługi rekreacyjnej w przedsiębiorstwie hotelarskim

Pełny tekst w języku polskim (96 KB)

Bernadeta Mielcarek, Anna Szalczyk 

 s. 199-206

Innowacje jako czynnik konkurencyjności sektora turystycznego w warunkach globalizacji

Pełny tekst w języku polskim (68 KB)

Renata Seweryn 

 s. 207-214

Orientacja na kluczowych klientów - paradygmat w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej we współczesnych warunkach rynkowych

Pełny tekst w języku polskim (99 KB)

Beata Gierczak 

 s. 215-223

Wpływ aliansów strategicznych na prowadzenie benchmarkingu w powietrznym transporcie turystycznym

Pełny tekst w języku polskim (217 KB)

Matylda Awedyk, Hanna Walerjańczyk 

 s. 225-240

Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna pasażerów tanich linii lotniczych Wizzair i Ryanair

Pełny tekst w języku polskim (146 KB)

Danuta Żylak 

 s. 241-251

Wykorzystanie środków z gwarancji finansowej w przypadku upadłości touroperatora

Pełny tekst w języku polskim (85 KB)

Małgorzata Durydiwka 

 s. 255- 265

Czynniki rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce

Pełny tekst w języku polskim (312 KB)

Marta Derek 

 s. 267-275

Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki na miejskich terenach poprzemysłowych

Pełny tekst w języku polskim (139 KB)

Wiaczesław Andrejczuk, Patrycja Dzikowska 

 s. 277-284

Analiza typologiczna obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

Pełny tekst w języku polskim (199 KB)

Zygmunt Kruczek 

 s. 285-294

Parki rozrywki na świecie i w Polsce. Geneza, rozwój i globalizacja

Pełny tekst w języku polskim (130 KB)

Krzysztof Celuch 

 s. 295-304

Przemysł spotkań w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki

Pełny tekst w języku polskim (87 KB)

Renata Urban 

 s. 305-313

Turystyka jeździecka w Polsce - tradycje i teraźniejszość. Zarys problematyki

Pełny tekst w języku polskim (75 KB)

Andrzej Świeca, Teresa Brzezińska-Wójcik 

 s. 315-327

Przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Lubelszczyzny w świetle dotychczasowych opracowań geograficznego ośrodka lubelskiego

Pełny tekst w języku polskim (92 KB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 329-342

Współczesne problemy rozwoju turystyki w Iranie

Pełny tekst w języku polskim (750 KB)

Zbigniew Świątkowski 

 s. 343-350

Tendencje zmian na rynku turystycznym województwa lubuskiego

Pełny tekst w języku polskim (75 KB)

Janusz Ustupski 

 s. 351-364

Wpływ turystyki na ewolucję krajobrazu kulturowego na przykładzie Zakopanego i jego okolic

Pełny tekst w języku polskim (340 KB)

Agata Niemczyk, Michał Rudnicki 

 s. 365-373

Kraków w opinii angielskich turystów-kibiców w kontekście Euro 2012

Pełny tekst w języku polskim (203 KB)

Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka 

 s. 375-383

Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna miasta Konstancin-Jeziorna

Pełny tekst w języku polskim (243 KB)

Justyna Liro 

 s. 385-392

Znaczenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w kształtowaniu funkcji pielgrzymkowej Krakowa

Pełny tekst w języku polskim (301 KB)

Kamila Ziółkowska-Weiss 

 s. 393-401

Wiejska turystyka kulturowa na przykładzie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie

Pełny tekst w języku polskim (100 KB)

Sebastian Pełech 

 s. 403-412

Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Tatrach Polskich

Pełny tekst w języku polskim (102 KB)

Paweł Adamski, Anna Kolasińska, Zbigniew Witkowski 

 s. 413-414

Nielegalna dyspersja turystów w Pienińskim Parku Narodowym jako przykład badań prowadzonych w Katedrze Nauk o Środowisku Przyrodniczym AWF w Krakowie

Pełny tekst w języku polskim (398 KB)

Marek Stuczyński 

 s. 425-433

Znaczenie edukacji ekologicznej w turystyce

Pełny tekst w języku polskim (73 KB)

Magdalena Kachniewska 

 s. 435-433

Oczekiwania przedsiębiorców branży hotelarskiej względem systemu kształcenia na poziomie wyższym

Pełny tekst w języku polskim (117 KB)

Tomasz Napierała, Roman Szkup 

 s. 445-453

E-learning w kształceniu na kierunkach turystycznych

Pełny tekst w języku polskim (91 KB)

Krzysztof Lipecki, Dominik Ziarkowski 

 s. 455-464

Zajęcia z zakresu rekreacji w programach kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja

Pełny tekst w języku polskim (153 KB)

Marta Maro-Kulczycka 

 s. 465-475

Wpływ programu studiów na kierunku turystyka i rekreacja na rozwój indywidualnej turystyki studentów - przykład Uniwersytetu Łódzkiego

Pełny tekst w języku polskim (766 KB)

Aneta Omelan, Grażyna Furgała-Selezniow, Andrzej Skrzypczak 

 s. 477-484

Motywy podejmowania studiów oraz oczekiwania edukacyjne i zawodowe studentów kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Pełny tekst w języku polskim (70 KB)

Maria Zamelska, Beata Kaczor 

 s. 485-493

Turystyka zdrowotna jako nowa specjalność studiów na kierunku turystyka i rekreacja w opinii studentów (przykład Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu)

Pełny tekst w języku polskim (175 KB)

Jacek Potocki 

 s. 495-503

Szkolenie przewodnickie studentów - uwarunkowania i doświadczenia

Pełny tekst w języku polskim (69 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional