[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2014 roku

Kalendarium dziejów geografii polskiej (wybór), History of Geography in Poland (selected items)

Kalendarium dziejów geografii polskiej (wybór), History of Geography in Poland (selected items)

Jackowski A., 2014, Kalendarium dziejów geografii polskiej (wybór), History of Geography in Poland (selected items), IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-01-5

Język publikacji: polski

Cena: 30.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Kalendarium 

Przedmowa  ....9

Wstęp  ....11

1. Starożytność, średniowiecze  ....19

2. Czasy Odrodzenia  ....21

3. Wiek XVII i XVIII  ....25

4. Wiek XIX  ....31

5. 1901 – koniec I wojny światowej (1918)  ....48

6. Okres międzywojenny (?listopad 1918?–?wrzesień 1939?)  ....58

7. Lata II wojny światowej (?wrzesień 1939?–?1945?)  ....102

8. Lata 1945?–?1952  ....122

9. Okres po 1952 roku  ....141

History 

Preface  ....163

Introduction  ....165

1. Antiquity. Middle Ages  ....173

2. The Renaissance  ....175

3. 17?th and 18?th Centuries  ....179

4. The 19th Century  ....185

5. 1901?–?1918 – end of World War I  ....203

6. The interwar period (?November 1918–September 1939)  ....213

7. The Second World War Years (?September of 1939?–?May of 1945?)  ....259

8. The Years 1945?–?1952  ....281

9. The period after 1952  ....302

Ryciny/ Figures  ....327

Bibliografia / Bibliography  ....409

Indeks nazwisk / Index of Names  ....413

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional